АНКЕТА "За или Против решенията на ЕП?"
За или против по-широк безплатен достъп до интернет на обществени места?

Вие гласувахте в анкета от поредицата "За или Против решенията на ЕП" за запознаване с работата на Европейския парламент. Анкетата е част от проекта „Фестивал на идеите за ЕС". Научете повече за решението на ЕП в текста по-долу:

На 12 септември 2017 г. евродепутатите гласува нова схема за разширяването на достъпа до безплатен интернет на обществени места в страните членки, както и гаранция за опазването на личните данни на потребителите на този безплатен интернет. Бюджетът на схемата е 120 милиона евро за следващите две години.

Финансирането за плана ще бъде разпределено на балансиран географски принцип между държавите членки в над 6 000 населени места на първите кандидати до изчерпването на средствата. Целта е да се финансират безплатни безжични интернет зони в центровете на обществения живот. Това включва болници, библиотеки, сгради на обществената администрация и др. Тази инициатива дава възможност на общините да кандидатстват за ваучери на стойност 15 000 евро. Ваучерите трябва да бъдат използвани за инсталиране на Wi-Fi оборудване на обществени места в съответната община, където все още няма точки за достъп до безжичен интернет.
Условия за участие
За да имат право да участват, обществените органи трябва да покрият разходите за най-малко три години и да предложат на потребителите безплатен, леснодостъпен и безопасен интернет достъп. В допълнение към това финансирането от ЕС може да се ползва само, ако се изключи търговската реклама и събирането на лични данни за търговски цели.

Проекти, които дублират подобни частни или обществени схеми в същия район, няма да могат да получат финансова подкрепа.

Повече за решението не евродепутатите можете на прочетете в сайтовете на Европейския парламент и Европейската комисия.

Станете част от европейските избори, като се регистрирате на thistimeimvoting.bg!
Анкетата е част от проекта „Фестивал на идеите за ЕС“, осъществяван от Център за култура и дебат „Червената къща" в партньорство с европейската мрежа от дебатни центрове Time to talk и Център за либералн стратегии, с финансовата подкрепа на Европейския парламент и с медийната подкрепа на Offnews.bg и Mediapool.bg. Срок за изпълнение - декември 2018 - май 2019 г.

Европейският парламент не носи отговорност за съдържанието на проекта.