Общество и политика
Фестивал на идеите за Европейския съюз
Фестивал на идеите за Европейския съюз
декември 2018 – май 2019
Проектът цели да повиши информираното участие в предстоящите европейски избори, като популяризира основните постижения и важната роля, която Европейският парламент играе в демократичния процес на Еврепейския съюз.

Първата конкретна цел на проекта е да очертае основните постижения на Европейския парламент през последните години, за да се подобри разбирането за важната роля на ЕП. Втората конкретна цел на проекта е да вдъхнови политическия интерес и да ангажира гражданите в живи дебати за изборите, като предостави повече информация за това кои са различните политически групи и какви са техните идеи за бъдещето на ЕС.

И третата конкретна цел е да се увеличи интересът и участието в изборите за ЕП в България.

"Фестивал на идеите за ЕС" е проект на Център за култура и дебат "Червената къща" в партньорство с Европейската мрежа на къщи за дебат Time to Talk, Център за либерални стратегии, Offnews.bg и Mediapool.bg. Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския парламент (ЕП), в партньорство с Националната галерия. EП не носи отговорност за изказаните по време на събитието тези, коментари и мнения.
Финансова подкрепа
Европейски парламент
Анкети
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против по-широк безплатен достъп до интернет на обществени места?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против по-широк безплатен достъп до интернет на обществени места?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Вярваме в реиндустриализацията на Европа…“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Вярваме в реиндустриализацията на Европа. Европа трябва да повиши конкурентоспособността си в промишлеността, без да налага прекомерна регулаторна тежест върху предприятията. Европа се нуждае и от устойчива съвместна енергийна политика с функциониращ общ пазар на енергия въз основа на пазарните принципи, които обединяват нашата покупателна способност”
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против органичаването на използването на найлонови торбички?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против органичаването на използването на найлонови торбички?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Поискахме това разискване относно…“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Поискахме това разискване относно Глобалния договор на ООН за бежанците и миграцията, за да се противопоставим на разпространението на преднамерено погрешна информация, което се случва в продължение на седмици. Ние ще продължим да защитаваме договора на ООН за миграцията и бежанците от кампанията за дезинформация ... и да призовем всички държави-членки на ЕС и ООН да го подпишат на 10-11 декември в Маракеш”
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против географското блокиране при трансгранично онлайн пазаруване?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против географското блокиране при трансгранично онлайн пазаруване?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Тази политическа група е гласът на здравия разум в парламента…“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Тази политическа група е гласът на здравия разум в парламента, когато става дума за обсъждане на възможностите и предизвикателствата на свободната търговия. Смята се, че CETA (Всеобхватното икономическо и търговско споразумение) ще донесе на предприятията в ЕС допълнителни 590 милиона евро годишно, сумата, платена от тарифите на предприятията от ЕС за стоки, изнасяни за Канада. Това означава, че компаниите от ЕС имат по-голям шанс от всякога да кандидатстват за обществени поръчки и да продават европейски продукти в Канада.”
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада (СЕТА)?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада (СЕТА)?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Русия на Путин стана по-уверена, постепенно оспорва статуквото в своя Западен квартал...“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Русия на Путин стана по-уверена, постепенно оспорва статуквото в своя Западен квартал и дори нарушава международното право. От решаващо значение е ЕС да разработи съгласувана стратегия за отношенията си с Русия, която да позволи на ЕС да работи за изграждане на нови, взаимноподпомагащи се отношения с Русия с цел защита и развитие на интересите си и да накара Русия да спазва международното право.”
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против Парижкото споразумение за климата, което съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против Парижкото споразумение за климата, което съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Либерализацията на търговията е причинила световното социално и екологично разрушение...“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Либерализацията на търговията е причинила световното социално и екологично разрушение. Трябва да контролираме свободната търговия и свободното движение на стоките. Ние сме против всички международни търговски споразумения, които се формират от интересите на големия бизнес.”
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против премахването на таксите за роуминг?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против премахването на таксите за роуминг?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Добрата храна е политическа. Всеки трябва да има възможност....“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Добрата храна е политическа. Всеки трябва да има възможност да избира здравословна храна. Нашата група води последователна борба за правата на потребителите и прозрачност във веригата на предлагането на храни и ви каня да се присъедините към нашата кауза за Европа без ГМО.”
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против oтваряне на пазара за електронни платежни услуги?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против отваряне на пазара за електронни платежни услуги?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Ангажирана с принципите на демокрация, свобода и сътрудничество между държавите-членки…“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Ангажирана с принципите на демокрация, свобода и сътрудничество между държавите-членки, групата подкрепя открито, прозрачно, демократично и отговорно сътрудничество между суверенните европейски държави и отхвърля бюрократизацията на Европа и създаването на единна централизирана европейска супердържава”
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против данъчна прозрачност на големите компании?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против данъчна прозрачност на големите компании?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: Из цяла Европа гласоподавателите изразяват своето отхвърляне на ЕС в сегашното му управление и посока.…“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Из цяла Европа гласоподавателите изразяват своето отхвърляне на ЕС в сегашното му управление и посока. Европейският народ не е против Европа, но иска друга Европа, Европа на сътрудничество между нациите... По-голямата част от хората в държавите-членки на ЕС отхвърлят миграционната политика на Меркел и Юнкер”
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против нови правила за защита на данните за цифровата ера?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против нови правила за защита на данните за цифровата ера?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Чрез установяването на европейски стандарти за обмен на информация между полицейските власти, директивата за защита на данните.…“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Чрез установяването на европейски стандарти за обмен на информация между полицейските власти, директивата за защита на данните ще стане мощен и полезен инструмент, който ще помогне на властите лесно и ефикасно да прехвърлят лични данни, като в същото време уважават основното право на личността.“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против плановете на ЕП горите да поглъщат повече CO2?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против плановете на ЕП горите да поглъщат повече CO2?
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против отваряне на пазара за електронни платежни услуги?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против отваряне на пазара за електронни платежни услуги?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „С този регламент полагаме основите за по-широка оценка на ролята, която играят горите на Европа.…“
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„С този регламент полагаме основите за по-широка оценка на ролята, която играят горите на Европа в подкрепа на изпълнението на Парижкото споразумение. Устойчивото управление на горите е ключово. По този начин ние можем да постигнем и намаляване на климатичните промени, и засилване на нашата биоикономика.“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против директивата за резервационните данни на авиопътниците?
Моля, изберете един от отговорите!
Моля, въведете електронна поща. Тя ще бъде използвана само, за да валидираме избора Ви!
За или против директивата за резервационните данни на авиопътниците?