Социални практики
Социалната програма на Червената къща е насочена към най-уязвимите групи в обществото, като децата лишени от родителска грижа, бездомните, възрастните хора в институции, психично болните, маргинализираните по произход, етническа принадлежност или липса на официален статут, и др. Мисията на програмата е да помогне за тяхната интеграция с помощта на изкуството, психодрамата и креативните експресивните методи.

В началото бяхме изцяло фокусирани върху практическата работа с деца и младежи от социалните институции. По-късно постепенно се насочихме и към други места и групи – деца от училищата със специален статут, помощните училища, отпадащи от масовите училища, деца на улицата и техните семейства, мигранти и бежанци.

Червената къща притежава лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за социални услуги за деца № 0973/17.08.2015 за Център за социална рехабилитация и интеграция на деца (Удостоверение от АСП 01233-0003 - Заповед №РД1-192/05.08.2016).
Институт по психодрама
Мисията на института е да развива, популяризира и прилага идеите на психодрамата, социометрията и груповата динамика в индивидуалната и групова психотерапия, академичното образование, психотерапевтичното формиране и супервизията на клиничната практика, както и да насърчава психодраматичното мислене в терапевтичната и социалната практика.

Институтът стъпва на идеите за групите, груповите процеси и груповата психотерапия на Яков Леви Морено, Уилфред Бион, Зигфрид Хайнрих Фукс и др., като развива теорията и практиката на психодрамата, в търсене на среща с други дисциплини и области на познанието.

Институтът е акредитиран обучителен институт към FEPTO (Федерация на европейските тренинг организации по психодрама) от юни 2012 година.