Европейският парламент подкрепи предоставянето на повече контрол на акционерите върху заплащането на директорите. ©BELGAIMAGE/BELGAAFP/D.Roland
АНКЕТА "За или Против решенията на ЕП?"
За или против данъчна прозрачност на големите компании?

Вие гласувахте в анкета от поредицата "За или Против решенията на ЕП" за запознаване с работата на Европейския парламент. Анкетата е част от проекта „Фестивал на идеите за ЕС". Научете повече за решението на ЕП в текста по-долу:

На 8 юли 2015 г. евродепутатите гласуваха за това големите компании и регистрираните на фондовата борса дружества да разкриват информация за печалбите, платените данъци и получените държавни субсидии във всяка отделна страна. Депутатите също така искат да се даде възможност на акционерите да гласуват на всеки три години относно политиката за възнаграждения на директорите.

Изискване за отчетност по страни Евродепутатите добавиха изискването, което задължава големите компании да обявяват за всяка отделна страна информация за печалбите или загубите преди облагане с данъци, за данъците върху печалбите или загубите и получените държавни субсидии. Предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, включително регистрираните на фондовата борса дружества и застрахователни компании, както и фирми, определени от страните членки поради голямата им обществена значимост, следва също да разкриват тази информация, смятат евродепутатите.

Акционерите ще могат да гласуват за възнагражденията на директорите.

Парламентът също така иска акционерите да имат възможност да гласуват на всеки три години относно политиката за възнаграждения на директорите на регистрираните на фондовата борса дружества. Гласуваният от ЕП текст оставя на страните членки правото да решават дали гласуването относно политиката на възнаграждения от общото събрание на акционерите да има задължителен или консултативен характер.

Политиката на компаниите за заплащането на директорите трябва да обясни как допринася за дългосрочните интереси на дружествата и да посочи ясни критерии за определяне на твърдото и променливото възнаграждения, включително всички бонуси и обезщетения, допълват членовете на ЕП. Стойността на акциите не следва да играе определяща роля в критериите за финансовите резултати, а възнагражденията на базата на акции не трябва да представляват най-значимата част от променливите възнаграждения на директорите, посочват още евродепутатите

Следващи стъпки

Парламентът гласува поправките в текста с 556 гласа „за", 67 „против" и 80 въздържали се. ЕП реши да не приема засега позицията си на първо четене, а да пристъпи към неформални преговори със страните членки, за да се постигне споразумение относно окончателния текст.

По данни на Европейската комисия в момента само 13 страни членки на ЕС, включително България, предоставят възможност на акционерите да изразят мнението си относно заплащането. Това става или чрез гласуване за политиката на възнагражденията на директорите, и/или чрез доклад. Само 15 страни членки, включително и България, изискват разкриване на информацията за политиката за възнаграждения, а 11 (сред които не е България) изискват оповестяване на индивидуалното заплащане на директорите.

Повече за решението не евродепутатите можете на прочетете на страницата на Европейския парламент.

Станете част от европейските избори, като се регистрирате на thistimeimvoting.bg!

Анкетата е част от проекта „Фестивал на идеите за ЕС“, осъществяван от Център за култура и дебат „Червената къща" в партньорство с европейската мрежа от дебатни центрове Time to talk и Център за либералн стратегии, с финансовата подкрепа на Европейския парламент и с медийната подкрепа на Offnews.bg и Mediapool.bg. Срок за изпълнение - декември 2018 - май 2019 г.

Европейският парламент не носи отговорност за съдържанието на проекта.