АНКЕТА "Виж кой говори"
На коя политическа група от Европейския парламент е това изказване?
„Либерализацията на търговията е причинила световното социално и екологично разрушение. Трябва да контролираме свободната търговия и свободното движение на стоките. Ние сме против всички международни търговски споразумения, които се формират от интересите на големия бизнес."
Вие гласувахте в анкета от поредицата "Виж кой говори" за запознаване с идеите на основните политически групи в Европейския парламент. Анкетата е част от проекта „Фестивал на идеите за ЕС".

Верният отговор е Д) Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица. На този линк може да разгледате страницата и да научите повече за тази политическа група - http://www.guengl.eu/.

Станете част от европейските избори, като се регистрирате на thistimeimvoting.bg!

Анкетата е част от проекта „Фестивал на идеите за ЕС“, осъществяван от Център за култура и дебат „Червената къща" в партньорство с европейската мрежа от дебатни центрове Time to talk и Център за либералн стратегии, с финансовата подкрепа на Европейския парламент и с медийната подкрепа на Offnews.bg и Mediapool.bg. Срок за изпълнение - декември 2018 - май 2019 г.

Европейският парламент не носи отговорност за съдържанието на проекта.