Източник: Shutterstock
АНКЕТА "За или Против решенията на ЕП?"
За или против органичаването на използването на найлонови торбички?

Вие гласувахте в анкета от поредицата "За или Против решенията на ЕП" за запознаване с работата на Европейския парламент. Анкетата е част от проекта „Фестивал на идеите за ЕС". Научете повече за решението на ЕП в текста по-долу:

На 28 април 2015 г. Европейският парламент гласува закон, с който задължава страните от ЕС да намалят използването на най-често срещаните и най-замърсяващите найлонови торбички.

Обвързващи цели за намаляване на потреблението

Страните членки на ЕС ще могат да избират:

- или да предприемат мерки за намаляване на средното годишно потребление на бионеразградими найлонови торбички до 90 броя за всеки гражданин до края на 2019 г. и съответно до 40 тънки найлонови торбички до края на 2025 г.;

- или да гарантират, че до края на 2018 г. тези торбички няма да се предлагат безплатно на клиентите.

Допълнителна информация

Полиетиленовите торбички, по-тънки от 50 микрона, които представляват по-голямата част от общия брой найлонови торбички за покупки в ЕС, се използват повторно по-рядко в сравнение с по-плътните им разновидности. Те по-бързо се превръщат в отпадъци и допринасят за замърсяването на околната среда, водните басейни и водни екосистеми.

През 2010 г. всеки гражданин на ЕС е използвал около 198 найлонови торбички, като близо 90% от тях са били тънки. Ако не се предприемат мерки, се очаква, че потреблението на найлонови торбички ще продължи да нараства. Около 8 милиарда найлонови торбички са се превърнали в отпадъци в ЕС през 2010 година.

Повече за решението не евродепутатите можете на прочетете на сайта на Европейския парламент, както и в EURACTIV.

Станете част от европейските избори, като се регистрирате на thistimeimvoting.bg!


Анкетата е част от проекта „Фестивал на идеите за ЕС“, осъществяван от Център за култура и дебат „Червената къща" в партньорство с европейската мрежа от дебатни центрове Time to talk и Център за либералн стратегии, с финансовата подкрепа на Европейския парламент и с медийната подкрепа на Offnews.bg и Mediapool.bg. Срок за изпълнение - декември 2018 - май 2019 г.

Европейският парламент не носи отговорност за съдържанието на проекта.