Павилион 19
Павилион 19
Павилион 19
Павилион 19
Павилион 19
Left
Right
За Павилион 19
място за учене чрез игра и изкуства
Павилион 19 е ново начинание на Червената къща за работа с местни и мигрантски общности на Женския пазар в София чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа.

Павилион 19 работи с деца, младежи на улицата и техните семейства в ателиета за образование – четене и писане, в ателиета по изкуства – театър, психодрама, танц, рисуване и в социално ателие за разказване на истории.

На възрастните в Павилион 19 даваме информация, предлагаме индивидуални, семейни психо-социални консултации и групова работа.

Пилотната фаза на проекта се осъществи в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане“, с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2016“ на Столичната община. В момента Павилион 19 работи с финансовата подкрепа на Telus в помещение предоставено ни от „Пазари „Възраждане“ ЕАД.

Павилион 19 се намира на бул. „Христо Ботев“ 111, София 1303.
Семестриална програма
Първа година, Първи семестър
Лекционни аудиторни курсове (кредитни)

АРРМ121 Въведение в действените методи и подходи
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ122 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек)
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Златка Михова, д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров
АРРМ103 Психодрама и тълкуване на приказки
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, Мален Маленов
АРРМ104 Социометрични подходи
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Харалан Александров, Златко Теохаров
АРРМ100 Конфликти в соц работа и разрешаването им в практиката
30 ч., 3 кр.
д-р Галина Маркова и екип
APPM304 Драма без сценарий
30 ч. 3 кр.
доц. Снежина Петрова, Мален Маленов, Цветелина Господинова
APPM113 Невронауките и човешкото поведение
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н.
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ107 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия І част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ110 Семинар: Практически семинар на гост-лектор и екип І част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Виолета Боянова, Цветелина Йосифова
АРРМ119 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси І част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам
АРРМ120 Практика І част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, д.п.
АРРМ312 Самостоятелна работа: Проучване, анализ и разработване на проект І част
30 ч., 3 кр.
Цветелина Йосифова, д-р Галина Маркова

Първа година, Втори семестър
Лекционни аудиторни курсове (кредитни)

АРРМ106 Развитие на терапевтичната идея. Разглеждане на казуси
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
APPM221 Практически ролеви тренинг
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
APPM223 Психологични теории за развитието през призмата на драмата
40 ч., 4 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, Йовко Иванов
АРРМ117 Сценичен анализ и тълкуване на текст
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ222 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста)
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Златка Михова, д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров
АРРМ118 Принципи на създаването на кратка сценична форма
30 ч., 3 кр.
доц. Снежина Петрова, гл. ас. Ася Иванова, Цветелина Господинова, Десислава Морозова
АРРМ124 Основни функционални нарушения при работа с деца
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ111 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия ІІ част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ112 Семинар: Практически семинар на гост-лектор и екип ІІ част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Виолета Боянова, Цветелина Йосифова
АРРМ320 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси ІІ част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам
АРРМ320 Практика ІІ част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, д.п.
АРРМ316 Самостоятелна работа: Проучване, анализ и разработване на проект ІІ част
30 ч., 3 кр.
Цветелина Йосифова, д-р Галина Маркова

Втора година, Трети семестър
Лекционни аудиторни курсове (кредитни)
АРРМ115 Теория и практика на груповия процес (групи, организации и общности)
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ302 Психодрама и психоанализа
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам
АРРМ303 Психоанализа и изкуство
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ311 Краят на интерпретациите
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Камелия Николова, д.изк., доц. д-р Георги Арнаудов
АРРМ329 Човекът и културата
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Харалан Александров, Цветелина Йосифова, Десислава Морозова
АРРМ331 Психодрама и групова работа със сънища
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, Ваня Недялкова
APPM332 Психодрама и обектни отношения
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ211 Стаж
15 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам, Диана Циркова, д.п., Цветелина Йосифова

Подготвителен семестър
В подготвителния семестър студентът, по препоръка на директора на програмата, взема от 1 до 5 допълнителни аудиторни и от 1 до 6 извънаудиторни курсове измежду посочените по-долу.

Лекционни аудиторни курсове (кредитни)
АРРМ125 Въведение в теорията на психодрамата, социометрията и груповата терапия
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ126 Въведение в теорията на психоанализата
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ127 Въведение в теорията на групите и груповата динамика
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Харалан Александров, Цветелина Йосифова
АРРМ128 Въведение в системната теория
30 ч. 3 кр.
доц. д-р Златка Михова и екип
АРРМ129 Въведение в арт методи и социални практики
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, Десислава Морозова, Цветелина Господинова
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ130 Проект: Участие в изследователски проект като наблюдател
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ131 Семинар: Практически семинар на гост-лектор
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Виолета Боянова, Цветелина Йосифова
АРРМ132 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси - наблюдение
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам
АРРМ133 Практика в екип
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, д.п.
АРРМ134 Самостоятелна работа: Проучване и анализ
30 ч., 3 кр.
д-р Галина Маркова, Цветелина Йосифова
АРРМ214 Стаж
15 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам, Диана Циркова, д.п., Цветелина Йосифова
Страницата е в процес на изработка.

Дейности
Първа година, Първи семестър
Лекционни аудиторни курсове (кредитни)

АРРМ121 Въведение в действените методи и подходи
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ122 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек)
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Златка Михова, д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров
АРРМ103 Психодрама и тълкуване на приказки
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, Мален Маленов
АРРМ104 Социометрични подходи
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Харалан Александров, Златко Теохаров
АРРМ100 Конфликти в соц работа и разрешаването им в практиката
30 ч., 3 кр.
д-р Галина Маркова и екип
APPM304 Драма без сценарий
30 ч. 3 кр.
доц. Снежина Петрова, Мален Маленов, Цветелина Господинова
APPM113 Невронауките и човешкото поведение
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н.
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ107 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия І част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ110 Семинар: Практически семинар на гост-лектор и екип І част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Виолета Боянова, Цветелина Йосифова
АРРМ119 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси І част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам
АРРМ120 Практика І част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, д.п.
АРРМ312 Самостоятелна работа: Проучване, анализ и разработване на проект І част
30 ч., 3 кр.
Цветелина Йосифова, д-р Галина Маркова

Първа година, Втори семестър
Лекционни аудиторни курсове (кредитни)

АРРМ106 Развитие на терапевтичната идея. Разглеждане на казуси
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
APPM221 Практически ролеви тренинг
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
APPM223 Психологични теории за развитието през призмата на драмата
40 ч., 4 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, Йовко Иванов
АРРМ117 Сценичен анализ и тълкуване на текст
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ222 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста)
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Златка Михова, д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров
АРРМ118 Принципи на създаването на кратка сценична форма
30 ч., 3 кр.
доц. Снежина Петрова, гл. ас. Ася Иванова, Цветелина Господинова, Десислава Морозова
АРРМ124 Основни функционални нарушения при работа с деца
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ111 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия ІІ част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ112 Семинар: Практически семинар на гост-лектор и екип ІІ част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Виолета Боянова, Цветелина Йосифова
АРРМ320 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси ІІ част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам
АРРМ320 Практика ІІ част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, д.п.
АРРМ316 Самостоятелна работа: Проучване, анализ и разработване на проект ІІ част
30 ч., 3 кр.
Цветелина Йосифова, д-р Галина Маркова

Втора година, Трети семестър
Лекционни аудиторни курсове (кредитни)
АРРМ115 Теория и практика на груповия процес (групи, организации и общности)
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ302 Психодрама и психоанализа
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам
АРРМ303 Психоанализа и изкуство
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ311 Краят на интерпретациите
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Камелия Николова, д.изк., доц. д-р Георги Арнаудов
АРРМ329 Човекът и културата
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Харалан Александров, Цветелина Йосифова, Десислава Морозова
АРРМ331 Психодрама и групова работа със сънища
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, Ваня Недялкова
APPM332 Психодрама и обектни отношения
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ211 Стаж
15 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам, Диана Циркова, д.п., Цветелина Йосифова

Подготвителен семестър
В подготвителния семестър студентът, по препоръка на директора на програмата, взема от 1 до 5 допълнителни аудиторни и от 1 до 6 извънаудиторни курсове измежду посочените по-долу.

Лекционни аудиторни курсове (кредитни)
АРРМ125 Въведение в теорията на психодрамата, социометрията и груповата терапия
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ126 Въведение в теорията на психоанализата
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ127 Въведение в теорията на групите и груповата динамика
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Харалан Александров, Цветелина Йосифова
АРРМ128 Въведение в системната теория
30 ч. 3 кр.
доц. д-р Златка Михова и екип
АРРМ129 Въведение в арт методи и социални практики
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, Десислава Морозова, Цветелина Господинова
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ130 Проект: Участие в изследователски проект като наблюдател
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ131 Семинар: Практически семинар на гост-лектор
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Виолета Боянова, Цветелина Йосифова
АРРМ132 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси - наблюдение
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам
АРРМ133 Практика в екип
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, д.п.
АРРМ134 Самостоятелна работа: Проучване и анализ
30 ч., 3 кр.
д-р Галина Маркова, Цветелина Йосифова
АРРМ214 Стаж
15 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам, Диана Циркова, д.п., Цветелина Йосифова
Събития
Павилион 19
Павилион 19 представя:
Пътят на бежанеца в България
БЕСЕДА
8. юни 2017 | 18:00 | Павилион 19
бул. „Христо Ботев“ 111, София 1303


Каква е съдбата на мигрантите, идващи в България? Откъде идват и какво ги очаква, стъпвайки в България? Каква е законовата рамка и какви са практическите трудности, които изпитват? Разговор с Борислав Димитров (Пенков) от Българския хелзинкски комитет, юрист и доброволец, работещ в бежанско-мигрантската сфера от 2012 г. За повече информация и контакти: Цветелина Йосифова: 0888 952 500.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“, ПРЕДСТАВЯТ:

Смъртни грехове
ТЕАТЪР
29. ноември 2016 | 19:30 | Червена зала | БГ | Вход: 12/10 лв.

Основни теми в постановката са идентичността и националната принадлежност в условията на световна глобализация. Авторът преплита актуалната проблематика за интеграцията на бежанците и емигрантите в Европа като набляга на трагико-комедийния аспект на взаимоотношенията, които могат да достигнат до абсурдност и сюрреализъм. Автор: Феликс Митерер; режисура и адаптация: Ива Панева.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и АРТ-ДОК ЗОНА В/ХОД, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“, ПРЕДСТАВЯТ:

Мир Вам!
ВЕРБАТИМ ТЕАТЪР
28. ноември 2016 | 19:30 | Червена зала | БГ | Вход: 15/10/5 (по избор на публиката)


„Мир Вам!“ е универсален религиозен поздрав, който се среща и в християнството, и в исляма. Спектакълът изследва сложната тема за бежанската вълна и праговете на толерантността. Артистите вербатим (от лат., дословно) предават интервюирани по темата бежанци по време на теренно проучване в най-болезнените зони на проблема в страната. Режисьор: Неда Соколовска.
На български и английски език, с български и арабски субтитри.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ" ПРЕДСТАВЯТ, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ":

Черни ритми
КОНЦЕРТ
26. ноември 2016 | 19:00 | Червена зала | Вход свободен

Музикантите от Ritmos Negros (България/Перу) ще ни отведат в далечно Перу. Акустичният проект Ritmos Negros се основава на класическа перуанска и африканска музика. Изпълнители: Пиеро Епифаниа (Перу) – кахон, перкусии, вокал; Симеон Леонидов (България) – китара и кахон. Концертът е част от поредица от четири концерта под надслов „Дни на музиката между хората и културите“, които представят музика от България, Германия, Сирия и Перу и се случват в рамките на фестивала „Между хората и културите“.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“, ПРЕДСТАВЯТ:

Представяне на албума „Антихипокризил“
КОНЦЕРТ
25. ноември 2016 | 19:00 | Вход свободен
Гьоте-институт България (ул. „Будапеща“ 1)


„Антихипокризил“/ Antihypocrisyl е последният албум на саксофониста Владимир Кърпаров, който той ще представи заедно със Стоян Янкулов (ударни), Васил Спасов (пиано), Радослав Славчев – Riverman (бас) и Недялко Недялков (кавал). Владимир Кърпаров е следвал музика в София, Хамбург и Берлин. В творчеството си е силно повлиян от българския фолклор, който интерпретира в съвременен контекст, което го превръща в един от най-интересните етно-джаз музиканти у нас. Концертът е част от поредица от четири концерта под надслов „Дни на музиката между хората и културите“, които представят музика от България, Германия, Сирия и Перу и се случват в рамките на фестивала „Между хората и културите“.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ" ПРЕДСТАВЯТ, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ":

Ориенталски ритми
КОНЦЕРТ
24. ноември 2016 | 19:00 | Вход свободен
Гьоте-институт България (ул. „Будапеща“ 1)


Известният китарист и композитор Роман Бунка пристига от Германия специално за фестивала „Между хората и културите“ по покана на Гьоте-институт. Той се смята за един от най-добрите изпълнители на арабския инструмент уд. В своята работа съчетава арабска музика със съвременни мотиви. Към него на сцената на Гьоте-институт ще се присъединят и Рикардо Ибрахим (уд) и Линда Ибрахим (вокал). Те са брат и сестра от Сирия, които в момента живеят в София. Изпълняват класическа арабска музика с вокали. Концертът е част от поредица от четири концерта под надслов „Дни на музиката между хората и културите“, които представят музика от България, Германия, Сирия и Перу и се случват в рамките на фестивала „Между хората и културите“.
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“ ПРЕДСТАВЯ, В РАМКИТЕ НА СЕРИЯТА ПУБЛИЧНИ ЧЕТЕНИЯ „МИГРАТОН“ И ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ":

Мисли в движение: как да говорим за миграцията?
ДЕБАТ
17. ноември 2016 | 18:30 | зала Пеша Николова | Вход свободен


Говорим за миграцията предимно като за опасност, а понякога – ангажимент към международната общност, който с нежелание трябва да изпълним. Дори аргументите в нейна защита са често абстрактни и фокусирани върху предполагаема макроикономическа полза. В този дебат се обръщаме към литературата, изкуството и социалните науки и питаме: склонни ли сме на разговор, който не идеализира, не говори за жертви, но и отива отвъд предразсъдъците и обобщенията? С участието на Хайри Хамдан, писател; проф. Анна Кръстева, НБУ; Емануела Атисо, художник; Мартин Димитров, „Капитал“.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“ ПРЕДСТАВЯ, В ПАРТНЬОРСТВО С ФОНДАЦИЯ „СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА“ и 4-ТЕ СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ И В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“:

Мигратон № 3
ПУБЛИЧНО ЧЕТЕНЕ
10. ноември 2016 | 18:30 | зала Пеша Николова | БГ | Вход свободен

Стотици класически и съвременни книги разказват за движението на хората в пространството в бягство от заплахи и в търсене на по-добър живот. В „Мигратон“ каним публиката да излезе на сцената и да се включи в споделено четене и обсъждане на книгите, подбрани от нас или да предложи своя любима книга за миграцията. За повече информация: https://www.facebook.com/groups/migraton/
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“, ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ И СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПРЕДСТАВЯТ, В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА „МЕЖДУ ХОРАТА И КУЛТУРИТЕ“:

Песен на лодката
ЗВУКОВА ИНСТАЛАЦИЯ
8.–30. ноември | 10:00–19:00 | зала Гъливер | Вход свободен

За гласа на мигрантите, бежанците и всички чужденци, наричани „нелегални“, чиито гласове не се чуват в общественото пространство. Автор: Паран Койт, Франция/Того; техническа реализация: Гаро Ашикян, България.
Партньори
Основен партньор при осъществяване на проекта е Гьоте-институт България.

Пилотната фаза на проекта се осъществи в партньорство с Гьоте-институт България и СО Район „Възраждане“, с финансовата подкрепа на Програма „Европа 2016“ на Столичната община. В момента Павилион 19 работи с финансовата подкрепа на Telus International в помещение предоставено ни от „Пазари „Възраждане“ ЕАД.

Партньори на фестивала „Между хората и културите“ през 2016 година са: FotoEvidence, ФотоСинтезис, Младежко дружество на ООН в България, „Каритас България“, Държавна агенция за бежанците, Фондация „Лекари на света“, Български Червен кръст и Арт-док зона В/ХОД.
Екип
Ангелина Рангелова
Отговорникът по образованието. Франкофон, социален човек и почитател на детската литература. Винаги разбира добре от какво имат нужда децата. Умее да приготвя най-вкусните палачинки, които някога сте опитвали. Води ателието за четене и писане.

Невена Борисова
Човекът-Павилион. Артист, социален агент и добър слушател. Може да разчитате на нея винаги когато труден проблем търси спешно решение или просто имате нужда от истински приятел. Води ателието по психо- и драма и ни подрежда.
Николай Божков
Онзи изискан господин, който се чудехте дали тъкмо е притичал покрай витрината. Загадъчен и дълбок, винаги когато е нужно. Умее да придава смисъл дори на най-безсмислените хрумки на децата. Води социалното ателие - по говорене, рисуване и споделяне.

Цветелина Господинова
Пазителят на смисъла. Може да решите, че е момичето или пък момчето от квартала. Прави сте. Някой местен е. И преди сами да разберете, тя вече знае какво имате предвид. Води ателието по танц и психология.

Юлияна Сайска-Павлова
Носи омаята. Безстрашна дори в страшни ситуации. Предчувства полъха на вятъра и разбира езика на птиците. Във всеки момент е способна да предложи гениалното решение, което дълго сте търсили. Води ателието по кино, драма и всякаква друга драматургия.
Контакти
Павилион 19 е отворен всеки работен ден от 9:30 до 19:00 часа. Ако решите да ни посетите, звъннете или пишете да уговорим предварително среща.

бул. „Христо Ботев“ 111
София 1303
Т: 02/44 232 54
М: 0882 59 31 33
Е: [email protected]