Отварянето на пазара за електронни платежни услуги ще помогне на иноваторите да предлагат по-евтини и по-сигурни платежни инструменти, казват евродепутатите. © AP Images/ European Union-EP
АНКЕТА "За или Против решенията на ЕП?"
За или против oтваряне на пазара за електронни платежни услуги?

Вие гласувахте в анкета от поредицата "За или Против решенията на ЕП" за запознаване с работата на Европейския парламент. Анкетата е част от проекта „Фестивал на идеите за ЕС". Научете повече за решението на ЕП в текста по-долу:

Актуализирането на европейските правила за електронните платежни услуги ще намали цената на плащането на сметки чрез даване на възможност на нови играчи на пазара да използват мобилни и електронни инструменти за плащане от името на клиента. Това заявиха членове на ЕП по време на гласуването на тези текстове на 8 октомври 2015 г.

Правилата, които бяха договорени неформално между евродепутатите и министрите от страните членки през май 2015 г., целят също така да направят електронните плащания по-безопасни чрез въвеждането на норми за защита и отговорност за всички доставчици на електронни платежни услуги.

Ползване на външни доставчици за намаляване на разходите

Платец с онлайн акаунт ще има правото да ползва платежен софтуер, устройства и приложения, предоставени от оторизиран външен доставчик, като плащанията ще могат да се извършват от името на платеца от същия този доставчик.

Например, платци, които нямат кредитна или дебитна карта, ще могат да оторизират нови участници на пазара като SOFORT в Германия, Trustly в скандинавските страни или IDEAL в Холандия, които да използват техните банкови данни, за да извършват плащания от техните сметки.

Таксите, събирани от доставчиците на платежни услуги, не трябва да надвишават техните преки разходи. Допълнителни такси за използване на платежни инструменти като кредитни и дебитни карти, за които банките събират обменни такси за обработка, вече са уредени и ще бъдат забранени.

Сигурност на плащанията

Банката, в която даден платец има сметка, може да откаже достъп на външен доставчик на услуги само поради обективно оправдани и обосновани съображения за сигурност, които са били съобщени на надзорните власти. Тази гаранция е предвидена, за да предотврати възможността банките да „блокират" пазара за нови платежни услуги.

Външните доставчици на платежни услуги, от своя страна, ще трябва да осигурят сигурната идентификация на потребителя и да намалят опасността от измами. От тях се изисква да гарантират, че личните платежни данни на потребителя минават през безопасни канали и се споделят само със съгласието на потребителя.

В случай на неупълномощено плащане от неговата или нейната сметка, потребителят не трябва да губи повече от 50 евро, ако платежният инструмент е бил загубен, откраднат или с него е извършена злоупотреба. Доставчик на услуги, който не реагира с цел предотвратяването на такава измама, след като е бил уведомен за финансова загуба, или при нужда не изисква достатъчно сигурна идентификация на потребителя, може да бъде считан за отговорен за загубите на клиента и да му бъде наредено да възстанови финансовите щети.


Повече за решението не евродепутатите можете на прочетете на страницата на Европейския парламент.

Станете част от европейските избори, като се регистрирате на thistimeimvoting.bg!

Анкетата е част от проекта „Фестивал на идеите за ЕС“, осъществяван от Център за култура и дебат „Червената къща" в партньорство с европейската мрежа от дебатни центрове Time to talk и Център за либералн стратегии, с финансовата подкрепа на Европейския парламент и с медийната подкрепа на Offnews.bg и Mediapool.bg. Срок за изпълнение - декември 2018 - май 2019 г.

Европейският парламент не носи отговорност за съдържанието на проекта.