Нашият екип
Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език.

Така и аз ви написах подред това, което е известно за вашия род и език. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество и много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжчица за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Преписвайте тая историйца и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне!
Десислава Гаврилова
Съосновател и председател на Съвета на учредителите
[email protected]
Десислава Гаврилова е основател и директор (с Цветелина Йосифова) на Център за култура и дебат „Червената къща“. От 2005 г. насам Десислава Гаврилова е директор и на Центъра за изкуства и култура на Центрaлноевропeйския университет в Будапеща. През 1997 г. тя създава, и до 2000 г. ръководи, програмата за изпълнителски изкуства на Институт „Отворено общество“ в Будапеща. Програмата стимулира развитието на артистичната иновация и независимия сектор в изпълнителските изкуства в Централна и Източна Европа и бившите Съветски републики. Ръководи програма „Изпълнителски изкуства“ в Център за изкуства „Сорос“ от неговото създаване до 1996 г. Магистър по публични политики (Централноевропейски университет – Будапеща), специализирала е на тема „Културна политика във Великобритания от края на Втората световна война до днес“ в Оксфордския университет, завършила е театрознание в НАТФИЗ и кинодраматургия във ВГИК, Москва. Гост-преподавател в катедра „Културология“ на Софийския университет. Публикациите й са в областта на културната политика и изпълнителските изкуства.
Max Holden
Founder & Art Director
Max invented our company. He is the father of our main goals and values. He has founded first core members of our team and helped them to show their unique talents in work process. He made a really important first steps.
Max Holden
Founder & Art Director
Max invented our company. He is the father of our main goals and values. He has founded first core members of our team and helped them to show their unique talents in work process. He made a really important first steps.
От този Маврубир и от много други истории събрах за много време същественото, по-разпространих и съставих тази историйка. При все че се намира в много книги по малко и накратко писано за българите, но не може всеки човек да има тия книги, да ги чете и да ги помни, затова разсъдих и събрах всичко в едно.