общество и политика
Нашата Европа: каква Европа искаме ние?
Серия дебати за бъдещето на Европа
Нашата Европа: каква Европа искаме ние?
февруари – ноември 2017
Създаден след драматичните събития на сцената на Европа, Европейският съюз днес е изправен пред вълна от скептицизъм, който го поставя под въпрос. Това налага отново да се замислим над целите и ценностите, които всички споделяме: какво ни носи Европейският съюз и какво бъдеще искаме да имаме? Каква може да бъде ролята на Франция и България във възобновяването на Европейския съюз?

В рамките на проекта ще бъдат организирани седем дебата през 2017. Във всеки дебат ще има френски участник и двама български интелектуалци, които ще споделят визиите си за бъдещата Наша Европа.

Проектът се изпълнява от Френският институт – България и Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов".