общество и политика
Проверка на реалността
Платформа за мобилизиране на гражданското общество
Проверка на реалността
май 2016 – януари 2018
От 2013 гражданското общество в България доказа способността си да влияе върху политиката, но по няколко причини способността му да въздейства е все още доста ограничена. Появата на социалните медии доведе до експлозия на себеизразяването и комуникационните възможности, но това не винаги работи в полза на гражданското общество. По-скоро това често позволява на дезинформацията да процъфтява и прави възможна дискредитацията на който и да било, което от своя страна намалява доверието в гражданските организации и насърчава национализма и популизма. Този проблем е свързан и с намалената роля на традиционните медии и липсата както на обща стратегия на гражданското общество за влияние върхру политиката, така и на позитивна визия за развитието на България.

Но положителните примери за успех в бизнеса, науката и гражданското общество могат да вдъхнат сила на гражданите и да ги вдъхновят да действат. Чрез поредица от дебати на живо и онлайн, на семинари, лекции и неформални срещи, платформата „Проверка на реалността“ се стреми да постави на фокус нови идеи и практики, да насърчи частната инициатива и иновациите, да противодейства на дезинформацията като разкрива механизмите на нейното производство и насърчава културата на проверка на фактите. По този начин платформата дава на гражданите инструменти за влияние на политическите процеси.

Снимка: Пол Щайн
Дейности
Платформата „Проверка на реалността“ ще организира публични събития на няколко теми:

• Позитивизъм отдолу – представяне на иновативни бизнес модели и примери за успех, зелени иновации икономика, важни научни изследвания, правени от български учени;

• Бъдещето на образованието – обсъждане на качествата, които българските образователни институции трябва да имат и как гражданското общество може да стимулира положителна промяна;

• Да живеем с различието – обсъждане на прогресивната либерална позиция по въпросите на миграцията и настоящата бежанска криза и начините за противодействие на ксенофобията, популизма и параноята, които процъфтяват, когато се експлоатират страховете на хората;

• Насочване на вниманието към добрата журналистика – представяне на примери за журналистика, базирана на факти, която разкрива системни недостатъци на българските институции; даване на инструменти на гражданите да противодействат на системата от лъжи, произвеждани от повечето медии;

• Властта и аз – представяне на начини за влияние върху политическите процеси чрез нови технологии и инструменти за мониторинг на правителството;

• Теми в движение – представяне на обществени дебати по спорни теми, които ще бъдат избирани според текущия обществен диалог.

Темите за бъдещето на образованието и „Властта и аз“ са представени в рамките на две новосъздадени поредици: „Граждански седенки“ и „Отворен университет“. Вижте повече за тях по-долу.
Финансова подкрепа
Фондация „Америка за България“
Събития
2017
СЕМИНАР „ИНТЕРАКТИВНИ КУЛТУРИ“ ПРЕДСТАВЯ:

За социалните движения отвъд протестните изригвания
ДИСКУСИЯ
14 ноември | 19:00 | Гъливер | БГ | Вход свободен


Разговор около книгата „Множества на несъгласните“ на Валентина Георгиева, която документира публичните прояви на съпротивата в България в периода 2009-2013. Несъгласни с властта, но и несъгласни помежду си, трайни ли са множествата на съпротивата и способни ли са да се справят с различията си? В разговора ще се включат Тодор Христов и Ружа Смилова.

Граждански седенки
Пространство за срещи и обучение на граждански активисти
Преобръщайки крилатата фраза на Пламен Орешарски „Да развалим седянката!“, Червената къща предлага поредицата „Граждански седенки“ като пространство за срещи, обучение и взаимопомощ за активистите на формални и неформални групи, които работят за демократизиране на обществото чрез гражданско участие. Гражданските седенки ще предоставят полезна информация под формата на лекции и/или представяне на успешни практики, като участниците ще могат да споделят опит и да обсъждат заедно работните си казуси.
Събития
Граждански седенки
Гражданските седенки представят:
Едно наум. ЛГБТИ и психичното здраве

дискусия | 10 януари | сряда | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен
Гражданските седенки представят:
Дневна доза класическа meme дискусия
дискусия | 8 януари | понеделник | 19:00
Червена зала | бг | Вход свободен
ПОРЕДИЦАТА „ГРАЖДАНСКИ СЕДЕНКИ" ПРЕДСТАВЯ:

Универсалният базов доход – утопия или нeобходимост?
ДИСКУСИЯ
28 ноември | 10:00-14:00 | Пеша Николова | БГ |
Вход свободен


Дискусията има амбицията да разгърне различни пластове около темата за универсалния базов доход, придобил популярност в България като безусловен базов доход. Ще се дебатира футуристичното измерение – необходимостта от универсален базов доход след автоматизацията и роботизацията на производството.
КЛУБ „СМИСЪЛ“ И ЧЕРВЕНАТА КЪЩА ПРЕДСТАВЯТ:

Безусловен базов доход - бъдеще или утопия?
АКВАРИУМНА ДИСКУСИЯ
20. септ. | 19:00 | зала „Пеша Николова“ | БГ
| Вход свободен

Една от най-актуалните социални идеи, приемана традиционно за лява, но набираща популярност сред целия политически спектър, е тази за (безусловния) базов доход. Логично следствие от човешкия технологичен прогрес ли е безусловният базов доход или крайно лява мярка, която превръща хората в консуматори, които черпят блага, без да работят?
Клуб „Смисъл“ и Центърът за култура и дебат „Червената къща“ представят: „Граждански седенки“
Промените в българското общество през 21 век
29. юни | 19:00 | зала Пеша Николова
ДИСКУСИЯ

Ще се опитаме заедно да откроим приликите между българското общество и сходните с него балкански и западноевропейски общества, както й да проследим неговото развитие от XX век до наши дни.
На български език.
Вход свободен
Форум „Гражданско участие“ и Центърът за култура и дебат „Червената къща“ представят:
Референдумите: демокрация или манипулация?
6. юни | 11:00 | Червена зала
ДЕБАТ

Какво е неoбходимо, за да вземат гражданите информирано и отговорно решение за своята общност и да разбират за какво гласуват? В контекста на предстоящите местни референдуми в Стара Загора на 11 юни и в Трън на 18 юни ще говорим за...
Клуб „Смисъл“ и Центърът за култура и дебат „Червената къща“ представят:
В какъв град искаме да живеем?
17. май | 18:30 | зала Пеша Николова
ДИСКУСИЯ

Ще разгледаме процесите в града отвъд архитектурата – обществените отношения, самосъзнание, памет и бъдеще, и ще потърсим отговор на въпроса в какъв град искаме да живеем.
Асоциация „Аколад“ (Франция) и поредица „Граждански седенки“ представят:
Погледни ме
16. януари | 18:30 – откриване
17. януари–28. февруари | 10:00–19:00 | зала Гъливер
ФОТО И ВИДЕО ИЗЛОЖБА

Уеб документалният проект „Погледни ме“ се вглежда в личността, която стои зад определението „човек с увреждане“ в различни ситуации в цял свят по един оригинален и емоционален начин. Една такава среща е и първа стъпка към естествената интеграция на различията. Видео: Катрин Буев, Ноеми Жеан; фотографии: Флави Тевне, Томас Крок; други членове на екипа: Беноа Мишо, Юсеф Зерауи, Жулиен Фосе, Марциа Местек, Ан-Сесил Жанр. За повече информация: http://www.associationaccolade.org
Вход свободен
Асоциация „Аколад“ (Франция) и поредица „Граждански седенки“ представят:
Погледни ме
16. януари | 19:00 | Червена зала
ДИСКУСИЯ

След откриването на фото и видео изложбата „Погледни ме“ на Асоциация „Аколад“ в зала „Гъливер“ в 18:30 основателката на „Аколад“ Катрин Буев и нейният комуникационен и медиен директор и секретар Томас Крок ще отворят дискусия в 19:00 в Червената зала за проблемите при социалната, професионална и семейна интеграция на хората с увреждания в различни държави и опита на асоциацията във Франция в тази сфера.
Вход свободен
Открити лекции на актуални теми
Отворен университет
Oтвореният университет на „Червената къща“ е поредица от открити лекции, насочена към всички, които искат да разширят познанията си за съвременния свят и за които споделянето на знание е вълнуващо и забавно изживяване. Започнали в рамките на проекта „Проверка на реалността“, лекциите продължават и до днес. Университетът е нова гражданска общност, която предлага качествено знание за неспециалисти по актуални теми на достъпен и атрактивен език от университетски преподаватели, учени и експерти. „Нови култури“ беше темата на първия, летен семестър на университета, организран в партньорство със специалност „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Вторият, есенен семестър на университета е на теми „Образованието – от АБВ до 2.0“ и „Съвеременна литература“. Събитията за образование са организирани с експерти от Асоциация „Родители“, „Заедно в час“, Институт за прогресивно образование и Центъра за безопасен интернет – България, а за литература – съвместно с фондация „Елизабет Костова“. Четврътата тема на университета е „Проектиране на бъдещето: въпросът за технонауката", а лекциите са организирани съвместно с лабораторията за експериментални изкуства symbiomatter. Петата серия лекции на Университета изследва връзката между изкуство, наука и технологии и е организирана съвсместно с Фондация за изследвания в областта на науката & изкуството Re: и Семинар „Интерактивни култури“.
Отворен университет
Събития
13 юни | сряда | 19:00 | лекция на Милен Апостолов
28 май | понеделник | 19:00 | лекция на Явор Гърдев
2 април | понеделник | 18:30 | лекция
26 април | четвъртък | 17:00 –21:00 | работен семинар на Антони Райжеков
Фондация за изследвания в областта на науката & изкуството Rе:
Трите музики по Боеций и хармоничният модел на обществото
22 март | четвъртък | лекция | 18:30
Пеша Николова | бг | Вход: 5 лв.
Отвореният университет представя:
Проектиране на човека: CRISPR-CAS9 и самомоделирането на гените
дебат | 10 януари | сряда | 18:30
Пеша Николова | бг | Вход свободен
Отвореният университет представя:
Проектиране на живота: синтетичната биология и отвореният биокод
лекция | 6 януари | събота | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен
Отвореният университет представя:
Проектиране на съзнанието: изкуственият интелект
лекция | 5 януари | петък | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен
Отвореният университет представя:
Проектиране на земята: антропоценът
лекция | 4 януари | четвъртък | 18:30
Червена зала | бг | Вход свободен
OТВОРЕНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ:

От журналистика към литература
ЛЕКЦИЯ
13 ноември | 19:00 | Пеша Николова | БГ | Вход свободен


Каква е връзката между журналистиката и художествената литература? Влияе ли работата като журналист на стила на писателите и как? Ще анализираме примери с утвърдени автори и техните произведения, сред които е и Ърнест Хемингуей, по чийто думи „работата като журналист не вреди на младия писател, дори може да му е от полза, стига да я напусне навреме“. Лектор: Бистра Величкова.
OТВОРЕНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ:

Българският роман в годините на прехода
ЛЕКЦИЯ
6 ноември | 19:00 | Пеша Николова | БГ | Вход свободен


Проф. Александър Кьосев ще говори за българския роман в годините на прехода и промените в последните 15–20 години, които накратко могат да бъдат описани като „глобализиране на българската литература“. Kакво е отношението на новите романи към културната памет на българския език и литература?
OТВОРЕНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ:

Социалната функция на литературата
ЛЕКЦИЯ
30 oкт.| 19:00 | Пеша Николова | БГ | Вход свободен


Успя ли романът „Майките“ на Теодора Димова да промени с нещо отношенията между родители и деца и нормативните и законови отношения при разведени родители? Лектор: Теодора Димова. Лекцията е организирана в сътрудничество с фондация „Елизабет Костова“.
ОТВОРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ: ОБРАЗОВАНИЕТО – ОТ АБВ ДО 2.0

Пълноценното общуване семейство–училище. Родителският ъгъл
ЛЕКЦИЯ
26. септ. | 18:30 | зала „Пеша Николова“ | БГ
| Вход свободен

Как могат родителите да помогнат за изграждането на позитивна училищна среда? Как да подобрим комуникацията семейство–училище и какво зависи от родителите в този процес?

ОТВОРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ: ОБРАЗОВАНИЕТО – ОТ АБВ ДО 2.0

Чудовището под леглото: математиката
ЛЕКЦИЯ
21. септ. | 18:30 | зала „Пеша Николова“ | БГ
| Вход свободен

Защо математиката е болезнена тема за мнозина от нас и как можем да събудим любовта към нея във всяко дете и да прекъснем цикъла на страха? Открийте как системата JUMP Math доказва, че във всеки един от нас има математик, готов да приема предизвикателства и смело да се бори с поставените задачи.
ОТВОРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ: ОБРАЗОВАНИЕТО – ОТ АБВ ДО 2.0

Дизайн мислене в образованието
ЛЕКЦИЯ
18. септ. | 18:30 | зала „Пеша Николова“ | БГ
| Вход свободен

Институтът за прогресивно образование и Red Paper Plane изследват начините за постигане на ключововажните за 21 век умения чрез дизайн мислене и проектнобазирано обучение и чрез провокативния въпрос: „Каква е целта на образованието в момента?“. Изследването предлага подход за намиране на работещи, бързи и адаптивни начини да стимулираме една нова посока на сегашното образование.
ОТВОРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВЯ: ОБРАЗОВАНИЕТО – ОТ АБВ ДО 2.0

Медийна грамотност в училище – възможното решение!
ЛЕКЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ
14 септ. | 18:30 | Червена зала | БГ
| Вход свободен

Националният център за безопасен интернет ще представи методика за развиване на базова дигитално-медийна грамотност у деца.
КОАЛИЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА ПРЕДСТАВЯ:

Медийно неграмотни в дигиталния век – рисковете пред децата ни

ЛЕКЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ
11 септ. | 18:30 | Червена зала | БГ | Вход свободен


Преди началото на учебната година 10 български организации, работещи в областта на образованието, медиите и гражданското общество, ще обявявят създаването на Коалиция за развитие на медийната грамотност на българските деца, нейните цели и най-тревожните проблеми, свързани с медийната грамотност.
Център за култура и дебат „Червената къща“ и Магистърска програма „Културна антропология“ на Софийски университет представят:
Отворен университет, летен семестър „Нови култури“
От читалището до чалготеката – къде живее популярната култура?
21. юни | 18:30 | зала Пеша Николова
ЛЕКЦИЯ

През XIX и XX век народното творчество постепенно е изместено от масово производство на културни продукти. Променят се и носителите на популярната култура – идеализираният селски „народ“ е изместен от „презряните маси“ от работници в градовете, а всички те заедно – от „пасивните консуматори“ на масова култура.
Център за култура и дебат „Червената къща“ и Магистърска програма „Културна антропология“ на Софийски университет представят:
Отворен университет, летен семестър „Нови култури“
Възходът на аматьора
13. юни | 18:30 | зала Пеша Николова
ЛЕКЦИЯ

Дигиталният обрат от последните три десетилетия направи възможно всеки да бъде писател, режисьор, журналист, изследовател. От една страна този процес подкопа сериозността на много занимания, които преди предполагаха институционално образование – взривът на фалшивите новини дава представа за опасностите на тенденцията. Но дали новият бунт на масите (Ортега-и-Гасет) не предлага нов шанс за овластяване на гражданите? Лектор: проф. Ивайло Дичев, Софийски университет.
На български език.
Вход свободен
Център за култура и дебат „Червената къща“ и Магистърска програма „Културна антропология“ на Софийски университет представят:
Отворен университет, летен семестър „Нови култури“
Храната, която събира, храната, която разделя
6. юни | 18:30 | зала Пеша Николова
ЛЕКЦИЯ

Ще разгледаме експлозията от научни, художествени, социални и развлекателни формати, свързани с храната и храненето. Ще предложим интерпретация на храненето като нов общ език и надникнем в големите социални и културни сближения и разделения, които то скрива и разкрива.