Политика за поверителност
Добре дошли на http://redhouse-sofia.org

Благодарим Ви, че посетихте страницата на „Червената къща". Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов" е дългосрочен проект и търговска марка на Фондация „Гъливер клиринг хауз" ("Фондацията").

За нас поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни е важна. Ангажираме се да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте.

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни Фондация „Гъливер клиринг хауз" отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Съгласие

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително, например, каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница и целите, за които можем да ги използваме или предоставяме. Използвайки http://redhouse-sofia.org („Страницата"), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашата Страница. Те не се прилагат по отношение на информация, която сте ни предоставили по друг начин или сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашата Страница препраща.

Каква информация събираме за вас?

Информацията, която Вие ни предоставяте. Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри на Страницата или чрез кореспонденция с нас по телефон, електронна поща, чрез участие в събитие или по друг начин. Информацията, която ни давате, може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, снимки и записи на Ваши участия в наши събития на видео и/или звуконосител, направени от нас с цел популяразиране на събитията и дейността ни на Страницата.

Как и защо събираме Вашата информация?

Най-общо Вие можете да сърфирате в Страницата, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация по следните начини:

- Когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
- Когато закупувате билет за събитие и/или правите резервация за събитие;
- Когато участвате в изследване, списък или проучване;
- Когато се регистрирате и участвате в нашите програми, дейности, инициативи и събития;
- Когато присъствате на наше публично събитие;
- Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие;
- Когато отговаряте на запитвания на Фондацията в процеса на обработка на Ваши заявления за участие в наши програми, дейности, инициативи и събития;
- Във връзка с Ваши запитвания за кариерно развитие.
- Когато участвате в общности, виртуални стаи за комуникация, както и други интерактивни услуги;
- Във връзка с проверката на подадената от Вас профилна информация;
- Във връзка с разследване на дейности, представляващи закононарушение или нарушение на правилата за използване на Страницата;
- Когато комуникирате с нас чрез Страницата;
- Когато предоставяте потребителско съдържание в раздел на Страницата, който позволява това; и
- Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате електронна страница на Фондацията или профил в социална медийна платформа като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr, YouTube, или Pinterest, или когато използвате Вашия профил в такава социална платформа или въвеждате идентификационни данни, за да се регистрирате на Страницата, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страница или чрез този профил.

Как използваме Вашата информация?

Нашата основна цел при събирането на данни и информация е да Ви информираме за нашата дейност и уведомяваме за промени в нашата организация и услуги.

В допълнение, ние обработваме вашата лична информация и данни за следните цели:

- В отговор на Вашите запитвания;
- За комуникация с Вас по повод сключени договори и изпращане на информация за различни функционалности на нашата Страница или относно Фондацията;
- За да Ви информираме за промени в политиките ни;
- За персонализиране на съдържанието и ползването на нашата Страница, включително, давайки Ви препоръки на базата на Вашите предпочитания;
- Изпращане на информационни бюлетини, писма, както и информация за програми, инициативи, дейности и събития по електронна поща или по друг начин;
- Регистрация за събитие или участие в събитие/програма;
- Оптимизиране или подобряване на нашите програми, услуги и дейности;
- Проучвания и развитие;
- Проверка на профил и дейностите, извършвани от този профил;
- Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
- Извършване на статистически, демографски и маркетингови анализи на потребителите на Страницата и техните модели на поведение; и
- Управление на нашата организация, включително за счетоводни цели.

Къде съхраняваме Вашата информация?

Вие изрично се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност. Вие се съгласявате, че законите, другите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

Ние няма да съхраняваме данните Ви за срок, по-дълъг от този, който е разумно необходим или се предвижда по закон.

Как защитаваме Вашите лични данни и информация?

Фондацията изпълнява съвестно задължението си да защитава Вашите лични данни и да пази поверителността на Вашата лична информация. Ние ще предприемем всички разумни мерки, за да гарантираме оптимална защита на Вашите лични данни съобразно настоящата Политика за поверителност. Ние имаме строги процедури за защита, които прилагаме при съхранението и предоставянето на Вашите лични данни, за да предотвратим неоторизиран достъп и изпълним предписанията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Информацията, която ни давате във връзка с регистрация за получаване на нашия бюлетин или друга информация от нас се съхранява на защитените ни сървъри, както и в наш защитен профил на имейл маркетинг платформа. Информацията, която ни давате във връзка със закупуване на билет през нашия уебсайт и през платформа за продажба на билети се съхранява в наш защитен профил на платформата за продажба на билети.

За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим Вашата лична информация и данни, ние не можем да гарантираме сигурността на информацията, която Вие подавате до нашата Страница; всяко изпращане на информация е на Ваш риск. Ние прилагаме строги процедури и защитни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.

Разкриване на Вашата лична информация

Фондацията се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на Страницата. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да прехвърляме, било то безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешаваме на никого извън Фондацията, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вашите лични данни ще бъдат предоставяни на определени трети страни единствено в следните случаи: (I) за целите на изпълнение на сключен договор с партньори, доставчици и подизпълнители на Фондацията; и (II) за подобряването и оптимизирането на нашата Страница при сключени договори с доставчици на услуги, които ни подпомагат. Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Страницата. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация в случаите и при условията, предвидени в закона.

Вашите права

Вие имате право по всяко време да получите достъп до информацията, съхранявана за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля пишете ни на следния адрес: ул. „Любен Каравелов" 15, София 1142, или на имейл: [email protected], със заглавие „Заявка за достъп".

Вие също така имате право да оспорите коректността и пълнотата на
Вашите лични данни и да поискате да бъдат коригирани, съответно като подадете писмено известие до [email protected].

Данни за връзка с нас

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, оплаквания по отношение на използването на Вашата информация и данни от Фондацията, ако искате да промените предпочитанията си, ако вече не желаете да получавате известия по електронна поща от Фондацията, или ако смятате, че Фондация има невярна, неактуална или непълна информация за Вас, моля изпратете имейл на: [email protected].