Общество и политика
Фестивал на идеите за Европейския съюз
Фестивал на идеите за Европейския съюз
декември 2018 – май 2019
Проектът цели да повиши информираното участие в предстоящите европейски избори, като популяризира основните постижения и важната роля, която Европейският парламент играе в демократичния процес на Еврепейския съюз.

Първата конкретна цел на проекта е да очертае основните постижения на Европейския парламент през последните години, за да се подобри разбирането за важната роля на ЕП. Втората конкретна цел на проекта е да вдъхнови политическия интерес и да ангажира гражданите в живи дебати за изборите, като предостави повече информация за това кои са различните политически групи и какви са техните идеи за бъдещето на ЕС.

И третата конкретна цел е да се увеличи интересът и участието в изборите за ЕП в България.

"Фестивал на идеите за ЕС" е проект на Център за култура и дебат "Червената къща" в партньорство с Европейската мрежа на къщи за дебат Time to Talk, Център за либерални стратегии, Offnews.bg и Mediapool.bg. Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския парламент (ЕП), в партньорство с Националната галерия. EП не носи отговорност за изказаните по време на събитието тези, коментари и мнения.
Финансова подкрепа
Европейски парламент
Анкети
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против по-широк безплатен достъп до интернет на обществени места?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Вярваме в реиндустриализацията на Европа…“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против органичаването на използването на найлонови торбички?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Поискахме това разискване относно…“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против географското блокиране при трансгранично онлайн пазаруване?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Тази политическа група е гласът на здравия разум в парламента…“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада (СЕТА)?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Русия на Путин стана по-уверена, постепенно оспорва статуквото в своя Западен квартал...“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против Парижкото споразумение за климата, което съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Либерализацията на търговията е причинила световното социално и екологично разрушение...“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против премахването на таксите за роуминг?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Добрата храна е политическа. Всеки трябва да има възможност....“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против oтваряне на пазара за електронни платежни услуги?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Ангажирана с принципите на демокрация, свобода и сътрудничество между държавите-членки…“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против данъчна прозрачност на големите компании?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: Из цяла Европа гласоподавателите изразяват своето отхвърляне на ЕС в сегашното му управление и посока.…“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против нови правила за защита на данните за цифровата ера?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „Чрез установяването на европейски стандарти за обмен на информация между полицейските власти, директивата за защита на данните.…“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против плановете на ЕП горите да поглъщат повече CO2?
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против отваряне на пазара за електронни платежни услуги?
Анкета "Виж кой говори":

На коя политическа група е това изказване: „С този регламент полагаме основите за по-широка оценка на ролята, която играят горите на Европа.…“
Анкета "За или Против решенията на ЕП?":

За или против директивата за резервационните данни на авиопътниците?