Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Събития

1. - 31. юли, 10:00 до 19:00 всеки работен ден
зали Безименна, Гъливер
Седмо издание на Месец на фотографията представя:
Нелегални имигранти в Гърция
фотографска изложба
Автор: Милош Бикански (Сърбия)
В последните десет години Гърция се превърна в страна с концентрация на неопределен брой имигранти, главно от Азия и Африка, които най-често преминават през границата с Турция, подпомогнати от съучастието или безразличието на турските власти, които действат в нарушение на двустранните и международни споразумения.
Вход свободен
 


1.-31. юли , 10:00 до 17:00 всеки работен ден
зала Пеша Николова
Седмо издание на Месец на фотографията представя:
Контакти с времето
фотографска изложба
Превърналата се в традиция изложба на студентите от специалност фотография в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес”  на Нов български университет, представя автопортрети на всеки от участниците в три различни стила, визуален и личен контакт с различни епохи или паралелни реалности –  Ренесанс, СССР и Хипи. Участници: Цветелина Кафеджиева, Десислава Найденова, Денис Николов, Адриана Илиева, Ива Иванова, Жаклина Чорбаджиева, Краси Стругов, Михаела Аройо, Тихомир Маринов, Емануела Ефремова.
Куратор: доц. д-р Динамир Предов
Вход свободен
 


5. юли (вторник) 2016, 19:00
Червена зала
Полът и политическото радикално дясно: кой и как представлява жените в България?
представяне на изследването на Екатерина Рашкова (Университет в Инсбрук) и Емилия Занкина (Американски университет в България)
На базата на изследването за "Женската репрезентация в десните радикални партии в България", извършено от двете изследователки, ще отворим дебата по темата за политическото представителство на жените в България и до колко то (не) съществува. Изследването се базира на не-интуитивни заключения върху субстантивната репрецентазия на жените. Изследователките са готови да влязат в открита дискусия относно състоянието на равенството на половете в България и изявата на това състояние в политическото пространство.
На български език.
Вход свободен  
* Снимка: Георги Кожухаров, Дневник/Капитал
 
прочети повече

6. юли (сряда) 2016, 18:00 - 19:00
зала Пеша Николова
Саундпейнтинг математика
Саундпейнтинг е жестови език за творчество в реално време. Уникален акцент е творчеството с грешката. Цикълът от 6 учебни часа  дава възможност на участниците да откриват и играят математиката с някои базови знаци от системата Саундпейнтинг, с фокус: табличното умножение и деление; независимо от нивото им на можене в актуалния момент. Особено подходящо за не-отличници в математиката и табличното умножение и деление, както и за родители, преподаватели...за всеки...
Едновременно с това-забавен начин за прекарване на време със семейството, с приятели, или за създаване на приятелство. Записване след контакт на адрес: soundpaintingbg@gmail.com. При отсъствие на участника  и заплатена такса, сумата не се възстановява. Водещ на ателието: Детелина Георгиева http://soundpaintingbg.blogspot.com/
На български и френски.
Вход за еднократно посещение: 7 лв.
 


6. юли (сряда) 2016, 19:00 - 21:00
зала Пеша Николова
Саундпейнтинг приказки за пораснали деца. Игрово ателие за възрастни чрез саундпейнтинг
Саундпейнтинг е жестови език за творчество в реално време. Уникален акцент е творчеството с грешката. Цикълът от 18 учебни часа дава възможност на участниците да се обучават  и тренират като саундпейнтинг водещи с базови знаци от системата Саундпейнтинг, независимо от областта и ресурса, с който работят. Особено подходящо за преподаватели, психолози, аниматори, ресурсни учители, логопеди, актьори, музиканти; за хора, занимаващи се с изкуство; за водещи на групи с деца, или възрастни, както и за всеки друг. Получава се сертификат за работените знаци. Едновременно с това-добър начин за прекарване на време със семейството, с приятели, или за създаване на приятелство. Записване след контакт на адрес: soundpaintingbg@gmail.com. При отсъствие на участника  и заплатена такса, сумата не се възстановява.Водещ на ателието: Детелина Георгиева http://soundpaintingbg.blogspot.com/
На български и френски.
Вход за еднократно посещение: 7 лв.
 


13. юли (сряда) 2016, 18:30
Червена зала
Компенсиране на загубата на биоразнообразие чрез въстановяване на екосистеми другаде
представяне на “За Земята – Приятели на Земята България” на проблемния опит с прилагането на този инструмент в Африка, Европа и България
Големите инфрасруктурни проекти – магистрали, пристанища, петролопроводи –унищожават ценно природно и културно наследство и превръщат хората, застанали на пътя им в пришълци в собствения си свят. Въпреки това през последните години започна  популяризирането на един нов иструмент – компенсирането на загубата на биоразнопобразие чрез въстановяване на екосистеми на друго място. Гостите на събитието от организацията РиКомън (Re:Common), Италия, ще  разкажат за своя негативен опит с този инструмент, като мините в Мадагаскар и  прокарването на тунел през Алпите между Южна Франция и Северна Италия. След това ще обсъдим сходни примери от България и Македония, особено актуални покрай темата за магистрала Струма и минаването й през Кресненското дефиле. 
На английски език. (За малки групи хора може да бъде осигурен симултанен превод.)
Вход свободен
 
прочети повече

14. юли (четвъртък) 2016, 11:00
Червена зала
Асоциация за свободен театър представя:
Разработване на стратегия за развитие на независимите изкуства в София
представяне и дискусия
Публично представяне на първите резултати от разработването на стратегия за развитие на независимите изкуства в София за периода 2016 – 2023. Представянето ще бъде последвано от дискусия за основните проблеми в петте сфери на фокус: визуални изкуства, танц, театър, музика и литература. Участнците ще бъдат запознати с интернет анкетата и другите форми за обратна връзка, които могат да използват, за да допринесат към изготвянето на документа. Проектът се осъществява в партньорство и с подкрепата на Столична община.
На български език.
Вход свободен
 
прочети повече

15. юли (петък), 2016, 17:00-19:00
Червена зала
Центърът за култура и дебат „Червената къща“ и Френският институт в България, в сътрудничество с Центъра за либерални стратегии, представят:
Европа след Брекзит
дебат
Две седмици след референдума във Великобритания относно члеството на страната в Европейския съюз (ЕС) и шока от резултата му, вече неизбежно говорим за ЕС преди и след референдума. Докато преди само десет години Европейският съюз беше обявяван за модел за демокрациите на 21 век, днес бъдещето на проекта ЕС изглежда неясно. В морето от последвалите референдума интерпретации липсва консенсус за това какво следва: разпад на ЕС или нов тласък на евроинтеграцията? Задава ли се нов световен ред? Симптом за състоянието на демокрациите в ЕС ли е референдумът? Как ще изглежда „след-Брекзитна Европа“? С участието на: Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Република Франция в България, Денис Гълигън, професор по социално-правни науки, Оксфордски университет, Иван Кръстев, политолог, Център за либерални стратегии. Дебатът ще бъде модериран от Даниел Смилов от Центъра за либерални стратегии.
На български език.
Вход свободен
 


19. юли (вторник) 2016, 14:00
Нов български университет (НБУ), корпус II, зала 307, ул. "Монтевидео" 21, София 1618
Магистърска програма "Артистични психо-социални практики и психодрама" представя:
Публична защита на дипломните работи на пет студенти-дипломанти на магистърската програма на теми: "Покана за игра: Артистичен подход към груповата работа с деца и юноши" на Виктор Велчев; "Форум-театър, образователен театър, социален театър или театърът като социално учене" на Дарина Параскова; "Повишаване на самопознанието, социалната чувствителност и социалните умения в процеса на менторството на дете в риск като средство за превенция на отпадане от училище" на Елена Спасова; "Работа с деца от аутистичния спектър посредством методите на импровизационния театър, музиката и някои подходи от психодрамата" на Иван Стоянов; и "Менторството – форма на психо-социална подкрепа в ранна юношеска възраст. Изследване на единичен случай на 11-12-годишно момче" на Радослав Гърманлиев.
Магистърската програма е основен елемент от образователната програма на “Червената къща” и се осъществява съвместно с Нов български университет. Тя е практически ориентирана в областта на изкуството и социалните дейноси и предлага специализирани курсове по познание на човека, взаимоотношенията и социалните роли. Фокус на програмата е работата с хора на базата на различни експресивни подходи като груповата динамика и ролевата игра. Целта е придобиването на умения за консултиране, решаване на проблеми и оптимизиране на личностните взаимоотношения, управлението на екипи и др.
На български език.
Вход свободен
 


27. юли (сряда) 2016, 18:00 - 19:00
зала „Пеша Николова“
Саундпейнтинг математика
aлтернативно игрово обучение
Обучението е  базирано на системата от жестове Саундпейнтинг, с които се твори на момента. По време на събитието Саундпейнтинг-диригентът Детелина Георгиева ще подава определени знаци към публиката, а тя ще реагира спонтанно и както избере, като участието не e задължително.
Cаундпейнтиг математиката ще даде възможност на участниците да преоткрият и играят математиката чрез някои от базовите знаци на системата, като фокусът ще бъде върху умножението и делението. Саундпейнтинг е особено подходящ за не-отличници, както и за родители, преподаватели и всеки с интерес към импровизацията, тъй като в основата на системата е идеята, че няма грешни ходове, а всяка грешка е „вярна” и се използва като ресурс за креативност. Записване след контакт на адрес: soundpaintingbg@gmail.com или office@redhouse-sofia.org и тел. 02 988 81 88 и 0885828532 в "Червената къща". При отсъствие на участника  и заплатена такса, сумата не се възстановява. Водещ на ателието: Детелина Георгиева http://soundpaintingbg.blogspot.com/
На български и френски.
Вход за еднократно посещение: 7 лв.
 
прочети повече резервирай билет

27. юли (сряда) 2016, 19:00 - 21:00
зала „Пеша Николова“
Саундпейнтинг приказки за пораснали деца
игрово ателие за възрастни чрез саундпейнтинг
Cаундпейнтиг е системата от жестове, с които се твори на момента. По време на събитието Саундпейнтинг-диригентът Детелина Георгиева ще подава определени знаци към участниците, а те ще реагират спонтанно с движения или глас, като участието не е задължително. В основата на системата е идеята, че няма грешни ходове, а всяка грешка е „вярна” и се използва като ресурс за креативност.
Събитието дава възможност на участниците да се обучават като саундпейнтинг водещи с базовите знаци от системата Саундпейнтинг, независимо от областта и ресурса, с който работят. Часовете са особено подходящи за преподаватели, психолози, аниматори, ресурсни учители, логопеди, актьори, музиканти и хора, занимаващи се с изкуство, както и за водещи на групи с деца, възрастни и за всеки друг.
На български и френски.
Вход за еднократно посещение: 7 лв.
Записване след контакт на адрес: soundpaintingbg@gmail.com или office@redhouse-sofia.org и тел. 02 988 81 88 и 0885828532 в "Червената къща". При отсъствие на участника  и заплатена такса, сумата не се възстановява. Водещ на ателието: Детелина Георгиева http://soundpaintingbg.blogspot.com/
 
прочети повече резервирай билет

29. юли (петък) 2016, 19:00
зала „Пеша Николова”
човек
Саундпейнтинг концерт на Детелина Георгиева - авторска музика, интерпретации на теми от приказки, световни народни песни, църковнославянска музика и барок
Системата от жестове за творчество в реално време Soundpainting е създадена от нюйоркския композитор и джаз музикант Уолтър Томпсън през 70-те години на 20-ти век в САЩ. В основата на системата е идеята за „творчество с грешка”, която е и нейн девиз. По време на концерта, като реакция на подадени от композитора-диригент жестове, участниците могат да предлагат материал за композиция – глас, инструмент, движение или слово – но участието не е задължително. Саундпейнтниг водещият улавя, обогатява и използва подадения материал, за да композира на момента. За повече информация: http://soundpaintingbg.blogspot.com/ (на български и френски) и http://www.soundpainting.com/ (на английски).
Вход: 8/6 лв.
 
прочети повече резервирай билет


Обратно към календар

Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena