Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Събития - Silent Revival
24 октомври (събота) 2009, 10.00 ч.
Червена зала
Silent Revival
Silent Revival е нова европейска инициатива, която цели да създаде серии от колаборативни филми, пърформънси и мултимедийни работи, вдъхновени от златните години на немия филм. По време на първия уъркшоп се срещат група от писатели, хореографи, музиканти и мултимедийни специалисти, за да разработят идеи за нови проекти. Международният екип се състои от представители на три държави: България, Гърция и Великобритания. Целта на уъркшопа е да обедини техните предстви, умения и ентусиазъм, за да вдъхнови  създаването на вълнуващи нови творби, които използват идеи от наратива, мита, съвременната култура и тишината.
Silent Revival е разработен и менажиран от уелския кинематографист и медиен артист Бамбо Сойинка в партньорство с Гръцкия филмов архив и Интерспейс -  център за медийни изкуства, София.
Проектът Silent Revival се реализира с подкрепата на Arts Council of Wales, Wales Arts International, The British Council Creative Collaborations fund.
За повече информация - www.silentrevival.org или пишете имейл дo info@silentrevival.org.
Вход свободен


Проект Творчески сътрудничества на Британски съвет
Културата и творчеството са важни двигатели за личностно развитие, социална кохезия, и икономически растеж в Европа. Над 85% от европейците вярват, че културата и културният обмен трябва да играят важна роля в ЕС, за да помогнат на гражданите от различните държави да се разбират помежду си и да развият глобално разбирателство и толерантност.

Какво е Творчески сътрудничества?
„Творчески сътрудничества” работи с хора на изкуствата, с продуценти и с предприемачи в областта на изкуствата за създаването на серия от съвместни арт проекти с участието на страни от югоизточна Европа и Обединеното кралство.Творчески сътрудничества е регионален проект на Британски съвет с участието на творци, лидери в областта на изкуствата и културни предприемачи от югоизточна Европа и от Обединеното кралство. Творчески сътрудничества използва новаторски подходи към създаването на мрежи, които да насърчават лидерите в областта на изкуствата и културата от различни страни и работещи в различни области на изкуствата да обсъждат заедно, да се учат един от друг и да развиват нови сътрудничества за ефективна дейност без граници. Проектът събира водещи професионалисти в областта на изкуствата от Европа и от Обединеното кралство, които да работят по въпроси като публичното пространство, изкуствата и професионалното развитие, социалната интеграция, културното лидерство и творческите градове.  

„Творчески сътрудничества” има за цел да увеличи броя на хората на изкуствата, които работят в сътрудничество с други страни от югоизточна Европа и в Обединеното кралство. Като следствие от серия срещи "Отворено пространство” (Open Space) през 2007-2008 с участието на представители на творческия сектор, Британски съвет подкрепя над 30 различни проекта във всички форми на изкуството.

Проектът „Творчески сътрудничества” се осъществява в Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Израел, Кипър, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватска, Черна гора, и Обединеното кралство. 

Как ще постигнем това?

• Международни мрежи чрез технологията „Отворено пространство”
Проектът „Творчески сътрудничества” беше разработен с помощта на новаторската методология на "Отворено пространство” на срещи в Истанбул, Букурещ, Атина, Варна и Йерусалим, фасилитирани от известната британска театрална трупа Improbable. Тези събития дадоха възможност на артистите да обсъдят въпроси, които живо ги интересуват, да създадат нови партньорства и да изградят мрежа от хора, които са готови да си сътрудничат.

• Съвместни арт проекти
Хора на изкуството от региона бяха поканени да работят заедно и да кандидатстват за финансиране от новия фонд за сътрудничества, за да създадат съвместни проекти в областта на изкуствата между югоизточна Европа и Обединеното кралство.

В момента в югоизточна Европа и Обединеното кралство се осъществяват 11 малки и 17 големи проекта, които включват представления, публикации, изложби, инсталации, мрежи, уебсайтове и уъркшопи.

Повече информация за проектите ни можете да намерите на нашия уебсайт: www.britishcouncil.org/creativecollaboration

ПРОЕКТИ ПО ТВОРЧЕСКИ СЪТРУДНИЧЕСТВА С УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПАРТНЬОРИ
Големи проекти

Word Express
Област: Литература                          
Партньори: Турция, Хърватска, Румъния, България, Израел, Обединено кралство
Word Express ще работи с младото поколение литератори и публика от региона и ще има за цел да свърже страните и областите, в които политическите конфликти пречат на културните контакти. Авторите ще пътуват с влак из региона и ще описват преживяванията си по време на пътуването. Освен това ще провеждат семинари, на които ще представят преводи на избрана литература пред широката публика. Проектът има за цел да развие по-близки връзки между литературните организации и издателите (печатни и електронни / виртуални) в югоизточна Европа, за да се създаде неформална мрежа, която да подпомага литературния обмен и да изследва потенциала на литературата като средство за междукултурен диалог. 

E-tribal art
Област: Нови медии                       
Партньори: Румъния, България, Обединено кралство
Проектът събира 12 творци, които да изпробват нови начини за достигане с дейността си до ‘електронните племена’ чрез дигиталните технологии. Кулминацията му ще бъде фестивал, изложба и обществен дебат през 2010.

Skills Exchange
Област: Танц                             
Партньори: Обединено кралство, България, Хърватска, Гърция
Сътрудничество между Greenwich Dance Agency от югоизточен Лондон и танцьори и танцови организации от България, Хърватска и Гърция. Проектът има за цел да подпомогне обмена на знания, опит и артистични възможности за създаване и представяне на танцови творби. Основната цел е не само да играе ролята на катализатор на по-нататъшно развитие на танца в отделните страни, но и да даде възможност за продължаващ диалог, който да информира за практиките на четирите партньора.


Opening the market
Област: Театър                              
Партньори: Обединено кралство, България, Сърбия
Opening the Market е програма за подкрепа и онлайн обмен на информация между артисти. Млади актьори, професионалисти, които отговарят за изготвянето на политики, утвърдени театрали и млади и утвърдени продуценти от трите страни-партньори по проекта ще изследват начини за отваряне и развитие на ‘пазара’ на хората, които работят с театър на национално ниво в страните-партньори, през националните граници в югоизточна Европа и на международно ниво между югоизточна Европа и Обединеното кралство. 


Mixed Ability Dance
Област: Интегриран танц        
Партньори: Обединено кралство, България, Румъния, Албания
Този проект е мултинационална програма за обучение, която популяризира интегрирания танц в страните по проекта. Mixed Ability Dance ще развие мрежа за междукултурен диалог, използвайки танца като средство за включване в обществото на хората с увреждания. Проектът има за цел да обучи професионалисти, които на свой ред да предадат уменията си на други специалисти в областта на интегрирания танц в съответните страни,  да създаде сателитни танцови трупи и да споделя и разглежда опита на другите страни в процеса на обучение чрез международна мрежа.

Малки проекти
Children’s City Culture Concept
Област: Архитектура      
Партньори: България, Гърция, Турция, Грузия, Албания, Обединено кралство
Този проект включва обмен на идеи между университетски преподаватели, хора на изкуството, учители и деца, с цел изработване на модул по градско планиране, който да бъде включен в учебния план. Партньорите по проекта се стремят да разработят методология и учебни материали по различни теми, включително архитектура, градоустройство, ландшафтна архитектура и изкуство и дизайн. Различни форми на визуални, драматични и приложни изкуства се използват в процеса на преподаване и учене, с цел по-добро разбиране на застроената и естествената среда от различните поколения, професии и общества. Начало – лято 2009.

Red Thread E-Journal
Област: Творческа икономика     
Партньори: Турция, Сърбия, България, Обединено кралство
Red Thread е тримесечно електронно издание, което ще бъде платформа за хората на изкуството от Балканския полуостров, Близкия Изток и Кавказ. Целта му е да събира и разпространява информация за социално ангажирани форми на изкуство в широк геополитически контекст. Първият брой ще бъде онлайн през септември 2009.

Silent Revival
Област: Кино                          
Партньори: Обединено кралство, Гърция, България
Silent Revival е съвместен проект на танцьори, музиканти, визуални артисти и филмови режисьори и продуценти от страните-партньори, които ще създадат серия от творби, вдъхновени от ранните неми филми. Проучването и разработването на проекта ще започне с уъркшопи в София и Атина и ще завърши с международна изложба през 2010.


Уведомяваме Ви, че по смисъла на Закона за защита на авторското право и сродните му права в залите на Червената къща е забранено да се внасят звукозаписни устройства, фото - и видео камери, както и да се правят видеозапис/и и аудиозапис/и без изричното съгласие на автора/авторите и продуцента/продуцентите. Всеки направен такъв е противозаконен и ще бъдат предприети действия по прилагане на административно–наказателните разпоредби по Закона за защита на авторското право и сродните му права.
   Обратно към календар

Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena