Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Събития - Мястото на човешките права в стратегията на ЕС срещу радикализацията
17. март (петък) 2017, 19:00
Червена зала
Центърът за култура и дебат „Червената къща” представя:
Мястото на човешките права в стратегията на ЕС срещу радикализацията
дебат
Сред четирите направления в стратегията на ЕС за борба с тероризма от 2005 са осигуряване на върховенство на закона и спазване на човешките права. Как второто може да бъде част от мерките срещу тероризма? Ще потърсим мнението на български депутати в ЕП и на експерти по национална сигурност и ще дискутираме комплексните причини за радикализиране на младите в и извън ЕС. С участието на Светослав Малинов, член на Европейския парламент от Европейската народна партия, адв. Маргарита Илиева, директорка на Правната програма на Българския хелзинкски комитет, Николай Иванов, eксперт в сферата на сигурността към Международната агенция за превенция на престъпността и политики за сигурност. Модератор: Ирина Недева. Събитието е част от проекта „Дебатна мрежа за Европейския парламент”, изпълняван с подкрепата на ЕП от три от членовете на мрежата Time to Talk: Център за култура и дебат „Червената къща”, Depo (Истанбул) и Kultura Liberalna (Варшава). ЕП не носи отговорност за изказаните по време на събитието тези, коментари и мнения.
На български език.
Вход свободен


Събитието е част от проекта „Дебатна мрежа за Европейския парламент”, изпълняван с подкрепата на ЕП от три от членовете на мрежата Time to Talk: Център за култура и дебат „Червената къща”, Depo (Истанбул) и Kultura Liberalna (Варшава). ЕП не носи отговорност за изказаните по време на събитието тези, коментари и мнения.

Повече информация за контекста на дискусията

В доклад от февруари 2017 за aнти-терористичното сътрудничество със съседите от Юга, ЕП нагледно разглежда феномена на тероризма, познат на територията на Европа. За наша изненада въпреки серията атентати в Париж, Брюксел, Ница от 2015-2016, Европа помни и атентати, с много по-голяма численост на жертвите в средата на 70-те и началото на 90-те години на ХХ век. В множество доклади, предложения за резолюции и анализи се описва феноменът на чуждестранните бойци и вълците-единаци, както и инструментите за разпознаване и предотвратяване на радикализацията. Може ли спазването на човешките права да бъде част от анти-терористичните стратегии? Как съблюдаването и върховенството на закона могат да предотвратят радикализацията?

В тази дискусия ще потърсим мнението на български депутати в ЕП и експерти по национална сигурност и ще се опитаме да погледнем към комплексните условия, които радикализират младите хора във и извън ЕС.

Повече контекст ще намерите в тези два документа:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578013/EXPO_IDA(2017)578013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586628/EPRS_BRI(2016)586628_EN.pdf

В края на 2016 година ЕП одобри нови общоевропейски правила за справяне с нарастващата заплаха от пътуване на „чуждестранни бойци“ до зони на конфликт с цел тероризъм и с „вълците единаци“, които планират самостоятелни атаки.
 
Новата директива за борба с тероризма ще допълни съществуващата правна рамка на ЕС по отношение на терористичните престъпления и ще разшири обхвата на правилата, така че в тях да бъдат включени и възникващи заплахи.
 
В дебат преди гласуването докладчикът Моника Холмайер (ЕНП, Германия) каза: „Трябва да спираме извършителите, преди да извършват своите нападения, а не да изразяваме съжаление, когато вече е късно.“ Тя добави: „Постигнахме добър баланс между подобряването на безопасността и стриктната защита на основните права, защото няма смисъл от безопасност без права.“
 
Текстът, по който е постигнато неофициално споразумение между ЕП и Съвета през ноември 2016 г., бе одобрен с 498 гласа „за“ срещу 114 „против“, с 29 „въздържали се“.
 
Разширеният списък на подготвителните действия, свързани с тероризъм, които ще бъдат криминализирани, включва:
 
·         пътуване в чужбина с цел присъединяване към терористична група и/или последващо връщане в ЕС с цел извършване на терористично нападение;
·         набиране на терористи;
·         обучение на терористи;
·         помагачеството, подбудителството или подготовка на терористични нападения;
·         публично подстрекаване към терористични актове или тяхната защита;
·         финансиране на терористични групи или терористични актове.
 
Помощ на жертвите на тероризма
 
Новата директива включва и разпоредби за оказване на помощ на жертвите на тероризма, за да се гарантира, че те и техните семейства ще получат незабавна помощ след евентуална атака. Например, държавите членки следва да гарантират, че всички жертви на тероризма имат достъп до служби за подкрепа, които да им окажат съдействие с информация за това в коя болница се намира техен роднина или връщане в техните родни страни, в случай, че терористичното престъпление е извършено, докато те са пребивавали в друга държава членка. Тук трябва да се включат и оказване на медицинска, и психологическа помощ, както и съвети относно правни и финансови въпроси.

Следващи стъпки
 
След като новите правила бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС, държавите членки ще разполагат с 18 месеца, в които да ги транспонират в националното си право.
 
Обединеното кралство и Ирландия няма да бъдат обвързани с директивата, но могат да уведомят Европейската комисия, ако имат желание да се включат. Директивата няма да се прилага спрямо Дания.
 
В четвъртък ЕП одобри също нови правила за систематични проверки на външните граници на Съюза с цел подобряване на вътрешната сигурност в ЕС.
 
Основна информация
 
Новата директива за борба с тероризма ще замени Рамково решение (2002/475/ПВР) на Съвета. Това е необходимо поради новите тенденции и възникващи заплахи като чуждестранни бойци и вълци единаци, както и за да се гарантира, че държавите членки спазват международните задължения и стандарти, като например Резолюция 2178 на Съвета за сигурност на ООН и Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма.

Повече информация за участниците

Светослав Малинов е член на Европейския парламент от Европейската Народна партия. Той е български политик от партията Демократи за силна България (ДСБ), политолог, преподавател по политически науки в Софийския университет. Един от основателите на ДСБ, той е депутат в Народното събрание през 2005–2009 година и в Европейския парламент от 2009 година. Специализира политическа теория в Осло и Ню Йорк, а през 1995 година получава магистърска степен по политическа философия от университета в Йорк, Великобритания. Светослав Малинов прави първите преводи на български на някои книги на Джон Лок, Едмънд Бърк и Френсис Бейкън. За преводите си на Лок получава награда на Съюза на българските преводачи.

От 2001 до 2002 година е директор на отдел „Политически анализи и стратегии“ в Съюза на демократичните сили (СДС), а от 2002 година е главен редактор на списание „Разум“. През 2004 година е сред основателите на Демократи за силна България.  От 2005 година е депутат в 40-ото Народно събрание, където е секретар на парламентарната група на ДСБ и член на Комисията по гражданското общество и медии.

Член е на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и на множество международни мисии на ОССЕ за наблюдение на избори.

През пролетта на 2009 г. Малинов печели вътрешните избори в ДСБ и е номиниран за кандидат на партията за евродепутат. На евроизборите през май 2009 се явява с листата на Синята коалция, в която е втори. След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 година Светослав Малинов става депутат в Европейския парламент (2009 – 2014), член на Европейската народна партия (ЕНП). По време на първия си мандат като евродепутат Малинов е член е на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, заместник в Комисията по заетост и социални въпроси и член на Делегацията за връзки с Арабския полуостров.

На евроизборите през май 2014 Светослав Малинов се явява с листата на Реформаторския блок и печели с преференциален вот втори мандат като евродепутат от ЕНП. В Ееропейския парламент (2014- 2019) Малинов е член на Комисията по култура и образование, заместник в Комисията по промишленост, изследвания и енергетира и в Комисията по петиции.

За повече информация: http://smalinov.eu/2012/02/14/svetoslav-malinov-biography/ 


Адв. Маргарита Илиева
е директорка на Правната програма на Българския хелзинкски комитет. Илиева е видна правозащитна адвокатка, водила редица ключови дела за развитие на правото в тази област, и публична застъпничка за права. Маргарита е международно признат експерт по антидискриминационно право. Член е за България в Европейската мрежа на независимите експерти по недискриминация при Европейската комисия. Маргарита Илиева е основен автор на Закона за защита от дискриминация и застъпничка за приемането му. Тя е авторка на поредица книги "Антидискриминационно право в България: стандарти и практика" и на множество юридически анализи, публикувани от Европейската комисия, международни организации и университети. Маргарита е носителят на наградата за 2010 г. на Австрийската лига за човешки права. Тя е учредителка на наградата на БХК „Човек на годината“ и председателка на журито в периода 2008-2012 г.

За повече информация: http://www.bghelsinki.org/bg/za-nas/raboteshti/

Николай Иванов e eксперт в сферата на сигурността към Международната агенция за превенция на престъпността и политики за сигурност. Той е магистър по икономика, неговата професионална специализация е в "Международни икономически отношения" в Университета за национално и световно стопанство, София, България, той също притежава магистратура по "Национална сигурност" от Академията на МВР, София, както и бакалавърска степен по "Национална сигурност" със специален курс за противодействие на екстремизма и радикализма от Париж, 2007 г. Завършил е и специален курс за предотвратяване на терористични актове в Кьолн, 2009 г. Работата му опит включва консултации по теми, свързани с международния тероризъм, радикализъм и екстремизъм. 

За повече информация: http://www.crime-prevention.eu/nikolay-ivanov

   Обратно към календар

Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena