Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Събития - Толерантност и културно разнообразие
15 ноември (петък) 2013, 11.00 ч.
зала "Пеша Николова"
Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" представя:
Толерантност и културно разнообразие
кръгла маса, посветена на Международния ден на толерантността
Събитието има за цел да привлече вниманието на широката общественост и академичните среди към проблемите на толерантността и културното разнообразие, като предизвика дебат по темата. Основен фокус ще бъдат антиромските нагласи, но те ще бъдат разгледани в рамките на настоящия контекст и зараждащите се ксенофобски нагласи към новите мигранти.
В рамките на Кръглата маса ще бъде представено националното проучване за проследяване на толерантността към различните етнически групи, което Център Амалипе проведе през лятото на 2013 г. в рамките на проект „Младежта е толерантност - преодоляване на анти-ромските стереотипи сред младите хора”. Проучването е проведено под ръководството на Алексей Пампоров и екип на ГД „Експертни анализи”.
Цел на кръглата маса е резултатите от проучването да станат достояние на широк кръг от обществеността и да получат своя отзвук сред всички ангажирани с проблематиката на толерантността.
На български език.
Вход свободен


Провеждането на Национална кръгла маса, посветена на Международния ден на толерантността и многообразието е инициатива на Център Амалипе. Младите хора често споделят предразсъдъци спрямо ромите, други малцинства, мигранти. Тези предразсъдъци дават един и същ разултат в различните държави: от една страна противопоставянето на малцинствата, мигрантите (и ромите в частност) срещу мнозинството пречи на тяхната интеграция и често води до нарушаване на човешките им права. От друга страна това затвърждава ксенофобията към тях. По този начин, вместо да се възползват от привилегиите на мултикултурния обмен, младите хора биват лишени от тази възможност. Целта на кръглата маса е и да разгледа тези тенденции в по-широк мащаб и да предложи идеи как дейности, базирани на резултатите от проучването могат да бъдат използвани в по-широк контекст за преодоляването на зараждащата се ксенофобска вълна.
В рамките на Кръглата маса, лекция ще изнесе временно управляващият посолството на Република Южна Африка в България г-н Бойки Мотлунг на тема: „Културна толерантност и Южноафриканската гледна точка„. Като част от програмата ще бъде представен откъс от филма „Miracle Rising: South Africa”.  

Участници ше бъдат университетски преподаватели и изследователи, социолози, представители на НПО, журналисти, представители на институции, представители на дипломатически представителства, студенти.

Събитието е в рамките на проект „Младeжта е толерантност – преодоляване на анти-ромските стереотипи сред младите хора”, финансиран от Европейската комисия по Програма „Основни човешки права и гражданско участие”. Проект „Младежта е толерантност” се бори срещу расизма, ксенофобията и анти-ромските нагласи, базирани на стереотипите сред младите хора. Като дългосрочна цел, проектът цели да провокира и работи за постигане на взаимно разбиране и толерантност.

Програма на събитието:

11.00 - 12.00 - Приветствие. Проследяване на анти-ромските нагласи и нагласите към различните етнически групи като цяло сред младите хора. (Представяне проучването на д-р Алексей Пампоров – БАН)

12.00 - 13.00 - Културна толерантност и Южноафриканската гледна точка (лекция на г-н Бойки Мотлунг - временно управляващият посолството на Република Южна Африка в България)

13.00 - 13.15 - Прожекция на откъс от филма „Miracle Rising: South Africa”.

13.15 - 14.30 - Дискусия на тема „Толерантност и културно разнообразие”

14.30 – Коктейл.

Модератор: Димитър Бечев (Европейски съвет за външна политика)

   Обратно към календар

Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena