Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Събития - Национална кръгла маса „Изкуствата и експресивните психо-социални подходи при работа с деца и младежи в риск от социална изолация”
31 май (четвъртък) 2007, 10.00-14.00 ч.
Червена зала
Глобул, Фондация “Помощ за благотворителността в България” и Център за култура и дебат “Червената къща” представят:
„Изкуствата и експресивните психо-социални подходи при работа с деца и младежи в риск от социална изолация”
Национална кръгла маса

С участието на представители на Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Министерство на образованието, артисти, практици от артистичните психо-социални подходи, психолози, психотерапевти и др.
Част от дългосрочната социална програма на Глобул „Да чуем детските мечти”.
На български език.
Вход с покани


Глобул, Фондация “Помощ за благотворителността в България” и Център за култура и дебат “Червената къща” представят:

Национална кръгла маса „Изкуствата и експресивните психо-социални подходи при работа с деца и младежи в риск от социална изолация”

Програма „ДА ЧУЕМ ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ”

Програмата „Да чуем детските мечти” бележи началото си през 2006 година и изразява дългосрочния социален ангажимент на GLOBUL към децата в риск от социална изолация.

Основна цел на програмата е да подпомогне развитието и да подобри социалното функциониране на деца в риск от социална изолация чрез въвличането им в групова работа с креативни и експресивни методи и средства. В основата на работата с децата е един все още съвсем нов за България модел за психо-социална грижа и подкрепа, който разчита на специално адаптирани за деца и младежи методи за креативна, психологическа и интеграционна работа, обединени под общото название креативни действени методи.

Креативните действени методи, класически пример за които са ролевите игри и разигравания, водят началото си от областта на психотерапията (психодрамата на Морено, драматерапията и различните креативни психотерапии), но са намерили широко приложение на запад в множество сродни области като образованието (драма в образованието, театрална педагогика), организационното развитие (действени методи в организации), психологическото консултиране, социалната работа и т.н. Те са доказали своята ефективност в работата с уязвими групи и по-специално - в психо-социалната подкрепа за деца и младежи, преживели емоционална депривация.

Както показват резултатите от множество проучвания, в преобладаващото мнозинство от случаите, те позволяват да се работи ефективно за преодоляване на психологическите дефицити и травми като по този начин индиректно работят за превенция на асоциалното поведение, зависимостите и психичните заболявания сред малолетни.

През втората година на програмата са обхванати над 300 деца, живеещи в Домове за деца лишени от родителски грижи в градовете Асеновград, Благоевград, Велико Търново, Враца и Помощно училище–инернат в град Елхово.

С децата в Асеновград, Благоевград и Елхово работи екип на Центъра за култура и дебат „Червената къща” (http://www.redhouse-sofia.org/)

Начинът, по който се работи, ползва дългогодишия опит на програма „Изкуство за социална промяна”. Той е интердисциплинарен по своята същност и обединява различни групови форми и подходи, идващи от експресивните методи (психодрама, социодрама, плей-бек театър, арт-терапия и др.) и от изкуствата (драма, музика, танц, рисунка и др.). През включване в тях децата биват въвличани в общо преживяване и равностойно „правене на изкуство”.

Възможностите на изкуствата в социалната практика са известни отдавна. В този случай те са насочени към придобиването на нов преживелищен опит от всякакъв вид – естетически, емоционален, креативен, експресивен, социален, интелектуален, физически, духовен и друг. Изграждането на творческия Аз на индивида е резултат не само от класическите методи на обучение или психотерапия, а и от играенето и правенето на изкуство, които взимат равностойно участие в личностовото му израстване. Началото тръгва от естественото играене на децата, в което има много социални елементи. Преживявайки ги, детето разбира нови неща, развива познания за себе си, за другите и за обстоятелствата в съвременния живот. Това занимание катализира естественото изследване на психологичните, физическите и социалните реалности, в които детето съществува.

Хората, които работят с децата, имат различни професии и са о риентирани към социалната практика. Те са актьори, музиканти, художници, психолози, психотерапевти, психодраматисти, социални работници и др. и работят в екип. Взаимодействие между възрастните и децата в групата стимулира творческите процеси у децата и ги насочва към създаване на различни изразни форми. Така, на базата на техния опит, децата биват подпомагани да разбират повече неща за себе си, да намерят своя уникален израз и да направят нов прочит на собствената си история.

От 2002 година насам Червената къща съвместно с Нов български университет ( www .nbu .bg ) развива магистърска програма „Артистични психо-социални практики”. В нея специалисти, идващи от изкуствата и помагащите професии, се обучават да работят с хора в различен социален контекст.

Във Велико Търново и Враца работят екипи ръководени от Психотерапевтичен институт за социална екология на личността (ПИСЕЛ).

Работата се базира върху екосистемен подход, при който фокусът е не само върху личностното развитие на детето, а и върху взаимоотношенията в социалния контекст. Този подход има за цел и подобряване на комуникацията между децата, между децата и персонала, семейството, училището, общността.

По този начин се осигурява устойчиво развитие на детето в подкрепящо социално обкръжение и ефектът се мултиплицира в по–голямата социална среда. Използваните активни интеракционни методи се взаимстват от арт-терапията, музико-терапията, психодрамата и др. адаптирани за приложение в социалната работа и наблягат особено върху развитието на емоционалната интелигентност на децата.

РЕЗУЛТАТИТЕ

През 2006 година програмата се осъществи в домове за деца, лишени от родителска грижа в Благоевград и Велико Търново и Помощно училище–интернат в град Елхово. Една година по-късно, след повече от общо 750 часа работа с децата, те говорят открито за себе си, за своите страхове и мечти, знаят повече за външния свят и могат по-зряло да продължат своето развитие и реализация в света на възрастните.

Психологическото изследване с децата и юношите от трите институции потвърди очакването, че тяхното емоционално и личностно развитие се повлияват благоприятно от сесиите с креативни действени методи. Редовно участвалите в сесиите деца имат по-добро развитие от рядко участвалите, в целия възрастов диапазон и независимо от интелектуалното развитие. Тези резултати демонстрират полезността от прилагането на експресивните и креативните психо-социални методи при работа с децата от ДОВДЛРГ независимо от тяхната възраст и умствено развитие.

КОНСУЛТАНТИ НА ПРОГРАМАТА:

Екип на Червената къща: д-р Давид Иерохам – психиатър, психотерапевт, психодрама-терапевт и Цветелина Йосифова – психодрама-терапевт;

Екип на ПИСЕЛ: Румен и Женя Георгиеви – арт-терапевти;

Консултант по детско развитие: Златка Михова - детски клиничен психолог и семеен психотерапевт;

ПРОГРАМАТА „Да чуем детските мечти” на GLOBUL се осъществява с подкрепата на Фондация „Помощ за благотворителността в България ” и в партньорство с Центъра за култура и дебат „Червената къща” и Психотерапевтичен институт за социална екология на личността.

Посланик и лице на програмата е певицата Белослава.

Изтегли поканата.

   Обратно към календар

Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena