Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Изкуство за социална промяна

ИЗКУСТВО ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА
2000 – 2004

През 2000 г. Европейската културна фондация инициира „Изкуство за социална промяна” в 10 страни от Централна и Източна Европа с идеята за отваряне на артистичния креативен процес към обществото и конкретно към неговата най-уязвима част - младите хора в неравностойно положение. Организацията, която се зае с концепцията, планирането и дейностите по програмата в България беше Червената къща, а с името „Изкуство за социална промяна” започнахме да наричаме едно от основните направления от цялата дейност, наред с обществено-политическите програми и програмите за изкуство и култура.

Програмата “Изкуство за социална промяна” сложи началото на развитието на иновативен и дългосрочен подход на работа за социалната интеграция на деца и младежи в неравностойно положение, в този период, тези от тях, които живеят в институции за държавна грижа.

Убеждения

В основата на подхода залегнаха следните ключови убеждения, както ги формулирахме тогава, и които дадоха насока на цялостното тогавашно развитие на програмата, както и на нейното продължение до днес:

- ИЗКУСТВОТО има социален ефект като провокира креативност и заедно с това има способността да достига до различни видове аудитории, включително и до групи в неравностойно положение;

- АРТИСТЪТ е уникален агент на социална промяна чрез специфичната си артистична дейност, насочена към развитието на креативността на индивида, групите и общността. Тази роля е приемана и подкрепяна от държавата и институциите;

- Необходимо е да има ОБЩУВАНЕ, обмен на опит и сътрудничество между неправителствените организации и държавните институции в областта на изкуствата и социалния сектор, както и равнопоставеност на различните форми на изкуства по отношение на източниците на финансиране;

- Необходимо е създаването на устойчива система, която да стимулира креативността на всички участници в процеса на разработването на програми за социални ИНТЕГРАЦИЯ със средствата на изкуството;

- Необходимо е поддържане на динамиката на процеса чрез свободен и честен обмен на опит и намиране на подходящия ЕЗИК НА “СРЕЩАТА”.

Екипи, обучение и супервизия

През четирите години бяхо сформирани общо 13 интердисциплинарни екипа от професионалисти в областта на изкуството (актьори, визуални артисти, музиканти и т.н.) и подпомагащите професии (психолози, социални работници, педагози, лекари и т.н.). Повечето от екипите останаха заедно и работеха и през четирите години в различни институции. Общият брой на членовете на екипите беше около 60 човека.

Много важен елемент в програмата беше текущото обучение на екипите и техните членове. То протичаше по предварителен план, подготвян в началото на всяка година както по отделни екипи, така и в общо формат. Обучението позволи текущо да се подобряват разбирането, способностите и работата на хората и екпите, като в перспективата на Червената къща за развитието на социалната работа с креативни действени методи, беше и една дългосрочна инвестиция. И до днес, голяма част от хората, участвали в програмата „Изкуство за социална промяна” в периода 2000-2004 година, се занимават с такъв или подобен вид работа, вкл. и в проекти на Червената къща. Немалко от тях задълбочиха интереса си и завършиха или продължават обучението си в Магистърската програма „Артистични психо-социални практики”.

Друг много важен елемент от програмата беше супервизията върху работата на екипите, която се осъществяваше от квалифицирани психолози, психотерапевти и психиатри, които с подкрепата си за този вид работа и с професионализма си допринесоха много за успеха на проекта.

Факти

През годините бяха сформирани общо 13 екипа, които осъществиха 25 артистични проекта, включвайки в работата си над 500 деца от 21 институции в 11 населени места в страната.

Асеновград, Берковица, Бургас, Видин, Добрич, с. Долна баня, Софийско, с. Кула и с. Ново село, Видинско, с. Подем, Плевенско, Пловдив и София.

Бюджетът на програмата през годините беше както следва:
2000 – 65,000 щ.д.
2001 – 40,000 щ.д.
2002 – 76,258 лв.
2003 – 111,457 лв.
2004 – 77,383 лв.

Програмата беше финансирана във всички десет страни от Централна и Източна Европа с намаляваща сума всяка година от Европейска културна фондация, а в България беше подкрепена и от Център за изкуства „Сорос”, Програма ФАР Аксес 2000 и Демократичната комисия на Посолството на САЩ в България.

Резултати и публикации

Резултатите от проекта са представени най-добре в независимия доклад за работата по проекта Трудността да се довериш на себе си и изкуството да го направиш (2004). Авторите са наблюдавали следното:

- повиши се инициативността на децата;
- повишаване на доверието на децата към собствените им способности и капацитет;
- повишаване на самооценката;
- развитието на езиковите умения;
- свободата на изразяване на емоции, мисли, чувства, фантазии води до промени в начините на комуникация;
- разширява кръгозора на децата към света в чисто човешки аспект и затвърждава нови морални ценности и етични възгледи;
- за голяма част от децата, участващи в дейностите на проектите се повишава и интегрира представата за собственото тяло.

Ограничен брой екземпляри от публикацията все още са налични и при доказан интерес може да получите от тях в Червената къща.  Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena