Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Гражданско портньорство за децата в институциите

ГРАЖДАНСКО ПАРТНЬОРСТВО В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА В ИНСТИТУЦИИ
май 2004 - юни 2005

Проектът се стремеше да подобри връзките и допринесе за устойчиво и ефективно действие на неправителствените организации, работещи по въпросите на децата в институции, да улесни разпространението на алтернативни форми на грижа и да повдигне публичен разговор по проблемите на децата в институции и дневния ред в тази сфера.

Червената къща беше водещият партньор в този проект, финансиран от Световната банка.

Резултати

Създаде се неформална мрежа от НПО участвали в срещите по проекта и в публичните събития. Създадоха се много добри условия за продължаване и устойчивост на връзките между НПО на основата на споделени позиции, сходни цели, допълващи се експертиза и компетенции и общ интерес. В хода на проекта използвахме достъпните възможности предлагани в интернет (например www.deca-i-domove.blogspot.com) и преценихме, че на този етап е подобни форми напълно задоволяват потребностите на партньорите в неформалната мрежа.

Срещите и публичните дискусии спомогнаха за по-интензивни връзки, по-висока разпознаваемост и сътрудничество вътре в неправителствения сектор. Това е предпоставка за бъдещи съвместни проекти, както и за нарастване на влиянието в обществото и в политиката.

На трите публични събития се изказаха важни за обществото тези и мнения пред публика и медии; получи се дебат между позиции на представители на основни институции и агенции, отговорни за управлението, политиката и регулирането в сектора, НПО, представители на академичната общност, граждани.

Публичните дебати бяха отлична възможност обсъжданите теми да получат обществен отзвук, да ангажират в дебат както професионалисти, така и граждани, да се поизлезе от чисто професионалния кръг, където обсъждането на темите губи от енергията си. Същевременно се разбра, че самият социален сектор и социалните работници страдат от липса на форуми, където да дискутират, обговарят проблеми на професията си и на сектора.

Проектът направи Червената къща разпознаваема сред различни играчи като отлично място за среща и дебат по теми от социалната политика и конкретно по въпросите на децата в институции.Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena