Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Младежки креативен уикенд - Изкуство в търсене на общността

МЛАДЕЖКИ КРЕАТИВЕН УИКЕНД – ИЗКУСТВО В ТЪРСЕНЕ НА ОБЩНОСТТА
юли 2005 – декември 2006

Целта на този проект беше разпространението знания, практики и умения в психо-социалната покрепа за млади хора в риск чрез креативни средства от изпълнителските изкуства, драма в образованието, форум-театър, и др. и експресивните методи в психотерапията – психодрама, плейбек-театър, социодрама, арт терапия и др.

Проектът беше инициатива на Червената къща в сътрудничество с Гьоте институт с подкрепата на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, финансиран от Германия, както и с подкрепата на Европейската младежка фондация.

Осъществиха се две международни срещи-семинари за обмяна на опит, теории и модели за развитие и подкрепа на дейности, използващи психо-социална подкрепа с креативни средства, въвличащи младежи като равни партньори.

На първата среща през март 2006 г. проектът събра разнообразна група от артисти, социални работници, психолози и деца, които споделиха своите знания, умения и креативност, дискутираха и проведоха уъркшопи. И през трите дни в заниманията участваха деца в риск, с които Червената къща работи. В срещата участваха със свои представители три организации-партньори на Червената къща от програмата „Изкуство за социална промяна” -- Creative Centre, Estonia, Association of Theatre in Education Wybrzezak, Poland and REX Cultural Centre, Serbia.

На втората среща, през декември 2006 г. групата на участниците се разшири и включи млади хора с опит и интерес към работата с младежи и общности в риск от изключване също и от Великобритания, Германия, Испания, Италия, Литва и Португалия.

И двете срещи включваха както закрити занимания, така и публични дискусии, които отвориха към широката публика темите, по които се работеше през времето на закритите семинари.

Темите на двете срещи включваха:
- социалното изключване  – причини и следствия;
- слабости и заплахи в публичните политики;
- базисни проблеми, подкопаващи съществуващите политики и начини и средства за посрещането им;
- потенциалът на изкуствата и креативните средства да допринесат за жизнени и справедливи общности;
- ролята на артиста: има ли артистът социален ангажимент и по какъв начин – артистът в търсене на общността;
какви възможности са налице за социално изключените и отчуждените.Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena