Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Уличен театър

УЛИЧЕН ТЕАТЪР
януари 2006 – декември 2006

Уличен театър, инициатива на млади артисти и студенти от магистърската програма „Артистични психо-социални практики” на НБУ и Червената къща, стъпи на предишен опит и се учи от добри практики, както институционални, така и неформални в редица европейски страни, и се опитва да открие свой уникален начин, подходящ за прилагане при работа с местната общност.

Проектът работи с 14 младежи. Ядрота на групата беше от младежи, които живеят или чест остават на улицата и други от СУПЗ “Княз Борис I”. Наред основното ядро имаше и други, които идват отвреме навреме и които са участвали в някои улични представления и вътрешни занимания. Трупата е отворена и дава възможност на повече младежи да се включват и да се запознават със заниманията.

По време на вътрешните срещи, работата беше насочена към стимулиране на процесите на креативност у младежите с помощта на експресивните средства на театъра, рисуване, разкази и разиграване на истории и музикални импровизации. Екипът работеше със случки и преживявания от проведените акции с цел синтез, самонаблюдение и личностно изграждане. Във всяка от акциите, провеждани навън имаше определена задача, съобразена с груповата динамика и темите и историите на младежите, появили се в процеса на работа, които те се опитваха да доразвиват, като например водене на група, предаване на лидерство, контакт с хората през роля, контакт помежду им чрез определен предмет или чувство. Обикновено след проведена акция се натрупваха много впечатления и преживявания, които служеха за сюжет на последвала история.

Трупата проведе общо 36 работни срещи, 8 улични акции и едно представление по романа на Чарлз Дикенс ”Оливър Туист”, което беше показано на фестивала “Изкуство в безтегловност”. От 23 до 26 март 2006 трупата за уличен театър взе участие в международната среща “Младежки креативен уикенд - Изкуство в търсене на общността”, организирана от Червената къща. На 24 март 2006г. членовете на трупата участваха в уъркшопи и дискусии и беше проведен уъркшоп “Клоунът” и представление с участието на почти всички гости на срещата.

Функциониращата трупа за уличен театър беше отлично постижение на екипа, който успя да намери правилния подход за стимулиране на личностното развитие на участниците в трупата. Това постижение е резултат също и от личната ангажираност и участие на всеки. Според общо мнение на членовете на трупата, опитът в условията на груповото развитие и динамика формира в личността черти от характера, като толерантност и разбиране на другия и дава възможност да се преразглеждат съществуващи отношения и морални ценности.Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena