Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Другите имена на зависимостта

ДРУГИТЕ ИМЕНА НА ЗАВИСИМОСТТА
октомври 2008 – април 2009
Превенция на веществени зависимости сред юношески групи, техните родители и близки чрез средства на изкуството и действени креативни подходи

С „Другите имена на зависимостта” Червената къща започна да разширява обхвата на групите, с които работи, включвайки и такива с по-малки нива на риск. Проектът беше опит за групова работа чрез средства на изкуствата и експресивните методи с млади хора на възраст от 13 до 18 години от три средни училища на територията на град София (Национално средно общообразователно училище ”София" (бивше 151 СОУ – Овча купел,) 9 Френската езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” и 139 ОУ „Захари Круша”), техните родители и близки за по-добро разбиране и по-успешно справянето с опасностите и рисковете от наркотичните зависимости.

Този проект беше подкрепен от Националния център по наркомании в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003 – 2008 г.

Той беше замислен като съвместно групово изследване на екипа и няколко ученически и родителски групи чрез средства на изкуствата (драма, театър, комикс, рисунка, графика, колаж, форум-театър и др.) и средства идващи от експресивните методи (психодрама, социодрама, арт-терапия и др.) с цел постигане на знание и създаване на условия за по-добра информираност и предприемане на адекватни превантивни действия срещу опасностите и риска от наркотична зависимост.

Основните цели на работата бяха подкрепа за изграждане на стабилни, емоционално подкрепящи и утвърждаващи индивидуалните качества групи и придобиването на определени социални умения, като: себеутвърждаване в група, толерантност, партньорство, разрешаване на конфликти, ефективна комуникация и защита на личните права и интереси. И втора важна  цел на работата беше заздравяването на връзката на младите хора с тяхното най-близко обкръжение, например чрез сформирането на групи за работа с родители или организиране на форум с участието на съученици, приятели, родители и близки на участниците, както и други възрастни.

Групова работа с младежите, която е основна дейност по проекта, беше в конфиденциален формат, с доброволно участие, равностойно изразяване и допустимост на всякакви теми, които групата или нейн член считат за важни да бъдат изследвани. Изследването ставаше чрез средства от изкуствата (драма, театър, рисунка, колаж, комиск, танц, музика и др.) и от експресивните действени методи (психодрама, социодрама, арт-терапия и др.) Работата по проекта включваше и супервизия, начален обучителен семинар, три заключителни събития, по едно за всяка група и една обща публична дискусия, която беше проведена на 31 март, в заключителния ден от проекта, след трите отворени демонстрационни уъркшопа, водени от трите екипа.


Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena