Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Социални и образователни програми

СОЦИАЛНИ ПРОГРАМИ

Социалната програма на Червената къща е насочена към най-уязвимите групи в обществото. До 2004 г. фокусът беше изцяло върху социалната интеграция на деца и младежи, настанени или посещаващи специализираните социални институции, а през следващите години целевата група постепенно се разшири към превенция и работа с групи в по-малък риск.

Като основен принос на социалната програма на Червената къща виждаме въвеждането и разпространението на груповия подход за работа с креативни средства в социалните, психологическите, консултативните дейности и груповите психотерапевтични практики. Това е психо-социална подкрепа на базата на т.н. креативни действени методи, които насърчават социалната адаптивност, експресивността, самостоятелното мислене и способността за адекватно взаимодействие в конкретна ситуация.

Креативните действени методи, класически пример за които са ролевите игри и разигравания, водят началото си от областта на психотерапията (психодрамата на Морено, драматерапията и различните креативни психотерапии) и са отлично приложими в множество сродни области като образование (драма в образованието, театрална педагогика), организационното развитие (действени методи в организации), психологическото консултиране и социалната работа.

В основата на нашия подход е признаването на човешката креативност като социален фактор, който допринася за развитието на индивидуалната и групова култура и стимулира интеграцията на отделните индивиди в общността, както и на общностите в обществото като цяло. Подходът разчита на социалните аспекти на изкуствата и на груповия креативен процес и цели увеличаване на спонтанността и използване на личностовия творчески потенциал при справянето с лични и социални проблеми.

От 01.12.2004 г. Центърът за култура и дебат „Червената къща” (Фондация “Гъливер клиринг хауз”) е регистриран в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на следните социални услуги: № 491 Социален асистент, № 492 Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни, № 493 Бюро за социални услуги. Червената къща притежава и лиценз за социални услуги за деца № 0263 Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, издаден от ДАЗД на 01.10.2007 г.

осъществени проекти | текущи проекти


ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ (Магистърска програма „Артистични психо-социални практики”)

Основен елемент от образователната програма на Червената къща е развитието на Магистърската програма „Артистични психо-социални практики”, която се осъществява съвместно с Нов български университет (www.nbu.bg). Програмата беше създадена през юли 2002 г., когато натрупаният опит в практическа работа и неформално обучение в груповата работа с креативни средства от социалната програма на Червената къща даде възможност да се аргументира и демонстира значимостта и възможните приложения на този подход и програмата получи акредитация в един от водещите университети в страната.

Програмата е изследователски ориентирана и предлага специализирани курсове върху познанието за човека, неговите отношения и роли. Основна нейна цел е придобиването на знания за човека и неговото обкръжение и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтанността като базисни категории на личностното израстване и автономност. Програмата се фокусира върху работата с хора на базата на различни експресивни психо-социални подходи - психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др. с цел придобиване на умения за консултиране, решаване на проблеми и оптимизиране на личностните взаимодействия в индивидуален, групов и организационен контекст, при вземане на решения, управлението на хора, екипи и др. Предлаганото обучение е с практическа насоченост в област изкуство и социални дейности и подължава две години или 4 семестъра.

Програмата е национално акредитирана в професионална област Социални дейности от Министерство на образованието и науката до 2013 година (http://mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/vishe/nbu_napr.html)

прочети повече


НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ


Червената къща организира и предлага краткосрочни тренингови програми в области, които остават извън периметъра или допълват обучението по изкуствата и в други разлибни области в училищата и университетите в страната. Червената къща предлага самостоятелно или си партнира с други организации и институции.Информацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena