Програми
Обществено-политически програми
Дебати
Публични лекции
Конференции
ВG мрежа за граждански диалог
Текущи проекти
 
Програми за изкуство и култура
Театър, музика, танц
Визуални изкуства
Филми
Литература
Текущи проекти
 
Социални и образователни програми
Артистични психо-
  социални практики
Павилион 19
Текущи проекти
Осъществени проекти
 
И още
Андрей Николов
Вашето събитие с „Червената къща"
Обяви
 
 
Контакт
Осъществени проекти: социални и образоателни програми

МЕНТОРСКА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ОБЩНОСТТА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ
ноември 2014 - април 2016

Резюме
Отпадането от училище е риск, съпътстващ младия човек в израстването му: бележи трайно индивидуалната му история и качеството му на живот в бъдеще. През историята му повлиява и обществения живот, бъдещото ни като общност. Училището е значимата социална територия извън семейната, полагаща грижи за децата/младежите. При трайното намаляване на раждаемостта остава висок делъг на отпадащиге от училище. Нужни са допълващи училищни политики: заедно с училищните управи предлагаме менторска програма за подкрепа на 60 деца, младежи и семейства в риск, от София. Ще включим в активна доброволна работа 60 изявени студенти от специалности, близки до идеите ни и занимаващи се с развитието на човека, неговите отношения и социално участие. Търсим да променим постиженията на децата в училище, начините, по които си представят бъдещето, свързаността им с училищна/семейна среда, себеоценката им. Да въвлечем студентите-ментори в решаването на тази и други значими социални каузи. Да заявим менторството като естествен, деликатен, устойчив, приложим подход за трайно снижаване на риска от отпадане. Да работим за налагането му като социално-образователна практика, която да обхваща по-широки групи в риск.

прочети повечеПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОСНОВНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ И БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА
септември 2015 – септември 2016

Целта на проекта е да даде възможност за общоевропейско сравнение на аргументи и  кръстосано участие в дебати чрез паневропейски дискусии по четири общи теми, определени като ключови за разбирането на настоящите предизвикателства пред основните европейски ценности.

Темите са: Намалява ли солидарността между страните от ЕС? В криза ли е социалната солидарност и съпричастност с другия в Европа? Какви са предизвикателствата пред свободата на словото в Европа днес? Има ли алтернатива на императива на растежа?

Общо деветнадесет общоевропейски дебата се проведоха в рамките на проект в Лондон, Брюксел, София, Варшава, Братислава, Барселона и Берлин в периода 2015-2016. Всички от тях бяха излъчени на живо в сайта на паневропейската мрежа от центрове за дебат Time to Talk, заедно с 15-минутни акценти от тях. Всеки от партньорите обявяваше излъчванията на живо чрез своите канали в социалните медии, като по този начин беше стимулирано паневропейското участие в диалога.

Проектът е финансиран с подкрепата на Програма „Европа за гражаните” на ЕС, реализиран от паневропейската мрежа от центрове за дебат Time to Talk и изпълнен от седем от членовете на мрежата: Центърът за култура и дебат „Червената къща”, София, (Фондация GCH, водещ партньор), CCCB, Барселона, Фрайблик/ Freiblick, Берлин, и Централен европейски форум/ Central Europe Forum, Братислава.

 

КРЕАТИВНОСТ В УЧИЛИЩНОТО ЕЖЕДНЕВИЕ
април 2009 – юни 2010

Проектът се осланя на социалните аспекти на изкуствата и на груповия креативен процес и се стреми да увеличи личностния потенциал на около 400 млади хора в юношеска възраст в различно социално положение чрез ангажиране на техните творчески способности при справянето с лични и социални проблеми.

Проектът се бори с отявленото и опосредствано насилие в институционалното ежедневие, спомагайки по този начин за намаляване на агресията, несигурността, липсата на себеувереност, зависимост и девиантно поведение в училищата и публичните институции, отговорни за възпитанието и обучението на младите хора. Гледаме на работата по този проект като стъпка към трайно въвеждане и намиране на нови начини за използване на изкуствата и креативноста в училищното ежедневие и в програмите за социална грижа.

Креативност в училищното ежедневие е проект на Магистърската програма „Артистични психо-социални практики” към Нов български университет и се осъществява в партньорство с Центъра за култура и дебат „Червената къща”. Проектът е финансиран от Тръста за гражданското общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

прочети повече


ЕВРОПЕЙСКО СТУДИО ЗА КОМИКСИ
юни 2008 -- октомври 2009

Проектът се занимава с групова работа с деца и младежи, която цели да стимулира способностите за изразяване на участващите в групата, чрез използване на комикси. Работи се както върху увсъвършенстване на технически умения, така и върху артистични умения за изразяването в по-общ смисъл. Групите са водени от професионални артисти с опит в работата със социални теми. Продукцията от процеса на работа ще бъде представена в книга и на специален фестивал.

Проектът е по авторска идея и в партньорство с Hi8us Бирмингам заедно с още две организации – от Атина и Сантандер (Documenta). Финансиран е от програма “Култура 2007-2013” на Европейския съюз, както и от Столична община.

прочети повече

ДРУГИТЕ ИМЕНА НА ЗАВИСИМОСТТА
октомври 2008 – март 2009

Превенция на веществени зависимости сред юношески групи, техните родители и близки чрез средства на изкуството и действени креативни подходи в три училища в София: Национално среднообщообразователно училище «София», 139то Основно училище „Захарий Круша” и 9та Френска езикова гимназия «Алфонс дьо Ламартин”.
Проектът се осъщесви с финансофата подкрепа на Националния център по наркомании (www.ncn-bg.org).

прочети повече


ПРЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА

септември 2006 – юли 2008
Проектът „Преходни пространства”, подкрепен от програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Холандия в България, потвърди дългосрочните намерения на Червената къща за представянето и въвеждането на модел на нова практика и социална услуга на психо-социална подкрепа чрез средствата на изкуствата (драма, театър, музика, танц, рисунка, форум-театър и др.) и експресивните методи (писходрама, социодрама, арт-терапия, плей-бек театър и др.)
Дейностите по проекта се осъществяват на територията на Червената къща. Работи се с младежки групи от ДОДЛРГ „Христо Ботев”, Горна баня, ДОДЛРГ „П. Р. Славейков”, ДОДЛРГ „Асен Златаров”, София и бездомни младежи от Дневен център 16+.

прочети повече


ДА ЧУЕМ ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ
ноември 2005 – януари 2008
Проектът, финансиран от Глобул в рамките на тяхната програма за социална отговорност чрез Фондация „Помощ за благотворителността в България”, работи с деца и младежи живеещи в социални домове чрез средствата на изкуствата да придобият опит и умения, за да подобрят житейската си перспектива и възможностите за по-адекватно и успешно включване в живота. Работата подпомага развитието им по отношение на психологически умения, себепознание, преодолавяне на тревожността и себеутвържаване. Екипи на Червената къща работиха в ДОДЛРГ „Таню Войвода”, Асеновград, ДОДЛРГ „Николай Мирликийски”, Благоевград, и Помощно училище-интернат „Н. Й. Вапцаров”, гр. Елхово.

прочети повече


УЛИЧЕН ТЕАТЪР
януари 2006 – декември 2006

Уличен театър, инициатива на млади артисти и студенти от магистърската програма „Артистични психо-социални практики” на Нов български университет и Червената къща, стъпи на предишен опит и почерпи знание от добри практики -- институционални и неформални -- в редица европейски страни, и се опита да открие свой уникален подход, подходящ за прилагане при работа с бездомни деца и младежи. Беше сформирана трупа за уличен театър от артисти и бездномни деца и младежи, която имаше представления по улиците на града.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта.

прочети повече


МЛАДЕЖКИ КРЕАТИВЕН УИКЕНД – ИЗКУСТВО В ТЪРСЕНЕ НА ОБЩНОСТТА

юли 2005 – декември 2006

Целта на този проект беше разпространението и споделянето на знания, практики и умения в психо-социалната покрепа за млади хора в риск чрез креативни средства от изпълнителските изкуства, драма в образованието, форум-театър, и др. и експресивните методи в психотерапията – психодрама, плейбек-театър, социодрама, арт терапия и др. сред интернационални групи от професионално занимаващи се с подкрепа на социално уязвими младежки групи.
Проектът беше реализиран в партьорство с Гьоте-институт България с финансовата подкрепа на Пакта за стабилност.

прочети повече


ГРАЖДАНСКО ПАРТНЬОРСТВО В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА В ИНСТИТУЦИИ
май 2004 - юни 2005

Проектът целеше подобряване на връзките за устойчиво и ефективно действие на неправителствените организации работещи по въпросите на децата в институции, да улесни разпространението на алтернативни форми на грижа и да повдигне публичен разговор по проблемите на децата в институции и дневния ред в тази сфера.
Червената къща беше водещият партньор в този проект, финансиран от Световната банка.

прочети повече


ИЗКУСТВО ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА

2000 – 2004

През 1996 г. Европейската културна фондация инициира „Изкуство за социална промяна” в 10 страни от Централна и Източна Европа с идеята за отваряне на артистичния процес към обществото и конкретно към неговата най-уязвима част - младите хора в неравностойно положение. Организацията, която през 2000 г. се зае с концепцията, планирането и дейностите по програмата в България беше Червената къща, а с името „Изкуство за социална промяна” започнахме да наричаме едно от основните направления от цялата дейност, наред с обществено-политическите програми и програмите за изкуство и култура.

прочети повечеИнформацията, аудио и видео съдържанието на този сайт са публикувани от Центъра за култура и дебат”Червената къща” под Криейтив Комънс лиценз.  Имате право да ги публикувате безплатно с изрично позоваване на източника, спазвайки тези инструкции. Ако сте университетски преподавател е желателно вашият факултет да направи дарение. За използване с комерсиална цел от страна на медии, моля свържете се с нас за официално разрешение и тарифи.
  Designed by Cog Graphics  Powered by Ermena